REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
______________________________________________

Zapraszamy do rejestracji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Terminy zapisów i ewentualnych egzaminów na studia mogą się różnić w zależności od kierunku.

Kandydat zakłada konto rejestracyjne, wybiera właściwą ścieżkę rekrutacji, kierunki studiów, na które chce aplikować, dokonuje opłaty rekrutacyjnej, a po zakwalifikowaniu składa dokumenty w terminie wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną.

------------------------------------------------

Szanowni Kandydaci!

Zakończyła się rejestracja na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim. Wszystkim kandydatom dziękujemy za wzięcie udziału w tegorocznej rekrutacji.

------------------------------------------------

Film instruktażowy - koniecznie obejrzyj!

Film instruktażowy powstał w roku 2017. Poruszane w nim zagadnienia są nadal aktualne, ponieważ dotyczą kwestii administracyjno-technicznych rekrutacji, które nie uległy zmianie. Zasady kwalifikacji i terminy postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2018/19 dostępne są w katalogu kierunków na stronie IRK.


Obywatele Polski wybierają ścieżkę P, nawet jeśli mają również obywatelstwo innego państwa. Pozostali kandydaci wybierają ścieżkę odpowiednią dla statusu przyznanego w Polsce / podstaw przebywania na terytorium Polski.

Szczegółowe informacje dotyczące ścieżek rekrutacji dostępne są w poniższych zakładkach:

Uniwersytet Warszawski nie bierze odpowiedzialności za błędny wybór ścieżki rekrutacyjnej przez kandydata.


Poniżej przydatna prezentacja:
UWAGA! W przypadku urządzeń mobilnych do prawidłowego otwarcia prezentacji konieczne jest posiadanie pakietu kompatybilnego z PowerPoint.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości skontaktuj się z Biurem ds. Rekrutacji UW   >>>


Dodatkowe informacje dla:

  1. kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB) i Maturą Europejską (EB)
  2. kandydatów z maturą dwujęzyczną
  3. kandydatów z polską starą maturą w skali ocen 3-5 lub 2-6
  4. laureatów i finalistów olimpiad i konkursów
  5. kandydatów na studia drugiego stopnia
  6. kandydatów niepełnosprawnych
  7. kandydatów z zagranicy

Harmonogram rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019

Opłata rekrutacyjna

Wymagane dokumenty

Honorowane dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na studia prowadzone w tym języku

Elektroniczna Legitymacja Studencka (z numerem konta)

Akty prawne

Opłaty za studia

Akademiki, pomoc materialna i inne sprawy studenckie


Informacja o rekrutacji w ramach potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną oraz na studia doktoranckie i podyplomowe, a także na temat innych możliwości edukacyjnych na UW znajduje się na stronie https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/.


Kontakt:

Biuro ds. Rekrutacji UW

 Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
 Pałac Kazimierzowski, pok. nr 4
 tel.: +48 22 55 24 -041, -042,

 tel. dla kandydatów z zagranicy: +48 22 55 24 -043, -075, -048
 e-mail:
rekrutacja@adm.uw.edu.pl; admission@uw.edu.pl
 godziny przyjęć: pon.- czw. (9:00-15:00)
; piątek - dzień wewnętrzny (Biuro nie przyjmuje interesantów)
 strona internetowa: www.rekrutacja.uw.edu.pl


 ----------------------------------------

 

Campus UW