Rekrutacja na rok akademicki 2015/16

UWAGA! Kandydaci zakwalifikowani na studia:
Kandydaci, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu na studia, składają dokumenty na wydziałach w terminie i w miejscu podanym przez komisję rekrutacyjną w komunikacie wczytanym na konto kandydata.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawdź na jakie kierunki trwają zapisy!!!    Aktualnie otwarta rejestracja 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zainteresowane osoby zapraszamy do rejestracji na studia poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Terminy zapisów i ewentualnych egzaminów są różne dla poszczególnych kierunków. Po zarejestrowaniu się kandydat wybiera właściwą ścieżkę rekrutacji,  kierunki studiów na które chce aplikować, dokonuje opłaty rejestracyjnej a po zakwalifikowaniu składa dokumenty w terminie wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych ścieżek rekrutacji znajdą Państwo w poniższych zakładkach.

Uniwersytet Warszawski nie bierze odpowiedzialności za błędny wybór ścieżki rekrutacyjnej przez kandydata. W razie wątpliwości należy skontaktować się z Biurem ds. Rekrutacji UW.

UWAGA KANDYDACI UBIEGAJĄCY SIĘ O STYPENDIA RZĄDOWE!

Inne ważne informacje dla:

  1. kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB) i Maturą Europejską (EB)
  2. kandydatów z maturą dwujęzyczną
  3. laureatów i finalistów olimpiad szczebla centralnego
  4. kandydatów na studia drugiego stopnia
  5. kandydatów niepełnosprawnych
  6. kandydatów z zagranicy

Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie

Opłata rekrutacyjna

Elektroniczna Legitymacja Studencka  - z numerem konta (!) dla opłaty za legitymację

Wymagane dokumenty

Honorowane dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na studia prowadzone w tym języku

Podstawy prawne rekrutacji

Opłaty za studia

Akademiki, pomoc materialna i inne sprawy studenckie

Kontakt

 Biuro ds. Rekrutacji UW

 Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
 Pałac Kazimierzowski, pok. nr 4
 tel.: +48 22 55 24 -041, -042,

 tel. dla kandydatów z zagranicy: +48 22 55 24 -043, -048
 e-mail:
rekrutacja@adm.uw.edu.pl; admission@uw.edu.pl
 godziny przyjęć: pon.- pt. (9:00 - 15:00)