Drodzy Kandydaci,

Witamy na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Warszawskiego na studia od roku akademickiego 2015/2016.

Rozpoczęła się rekrutacja na wybrane studia w języku angielskim. Sprawdź, na jaki kierunek możesz się zapisać  >>>

Zainteresowane osoby zapraszamy do rejestracji na studia poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Terminy zapisów i ewentualnych egzaminów są różne dla poszczególnych kierunków. Po zarejestrowaniu się kandydat wybiera właściwą ścieżkę rekrutacji,  kierunki studiów na które chce aplikować, dokonuje opłaty rejestracyjnej a po zakwalifikowaniu składa dokumenty w terminie wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych ścieżek rekrutacji znajdą Państwo w poniższych zakładkach.

Uniwersytet Warszawski nie bierze odpowiedzialności za błędny wybór ścieżki rekrutacyjnej przez kandydata. W razie wątpliwości należy skontaktować się z Biurem ds. Rekrutacji UW.

UWAGA KANDYDACI UBIEGAJĄCY SIĘ O STYPENDIA RZĄDOWE!

Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka lub obywatelstwo kraju członkowskiego UE/EFTA, którzy starają się o przyznanie stypendium Rządu RP, stypendium strony wysyłającej lub status "bez odpłatności i świadczeń stypendialnych" wybierają ścieżkę dla kandydatów przyjmowanych na innych zasadach niż Polacy ("C"). Jednocześnie mogą zarejestrować się na ten sam lub inny kierunek studiów zgodnie ze ścieżką "P", tj. dla Polaków i cudzoziemców przyjmowanych, jak Polacy. Wówczas będą podlegać kwalifikacji w ramach dwóch ścieżek rekrutacyjnych. W przypadku zakwalifikowania się kandydata na studia w ramach obu ścieżek, przed otrzymaniem decyzji o przyjęciu na studia będzie on zobowiązany do zadeklarowania ścieżki odbywania studiów (na zasadach obowiązujących Polaków albo na innych warunkach).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kandydaci z polską "nową" maturą wydaną w latach 2005 - 2015!
Instytucją wydającą świadectwo maturalne jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, a nie szkoła średnia.

Inne ważne informacje dla:

  1. kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB) i Maturą Europejską (EB)
  2. kandydatów z maturą dwujęzyczną
  3. laureatów i finalistów olimpiad szczebla centralnego
  4. kandydatów na studia drugiego stopnia
  5. kandydatów niepełnosprawnych
  6. kandydatów z zagranicy

Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie

Opłata rekrutacyjna

Wymagane dokumenty

Honorowane dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na studia prowadzone w tym języku

Podstawy prawne rekrutacji

Opłaty za studia

Akademiki, pomoc materialna i inne sprawy studenckie

Elektroniczna Legitymacja Studencka

 Biuro ds. Rekrutacji UW

 Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
 Pałac Kazimierzowski, pok. nr 4
 tel.: +48 22 55 24 -041, -042, -043, -048
 e-mail:
rekrutacja@adm.uw.edu.pl; admission@uw.edu.pl
 godziny przyjęć: pon.- pt. (9:00 - 15:00)