Drogi Kandydacie,

Sprawdź, na jakie kierunki studiów możesz się aktualnie zapisać.

Zasady rekrutacji na wszystkie kierunki znajdziesz tutaj.

Przed zapoznaniem się z zasadami rekrutacji upewnij się, do której z poniższych ścieżek rekrutacji jesteś uprawniony.

-------------------------------------------
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych ścieżek rekrutacji znajdują się w poniższych zakładkach:

Uniwersytet Warszawski nie bierze odpowiedzialności za błędny wybór ścieżki rekrutacyjnej przez kandydata. W razie wątpliwości należy skontaktować się z Biurem ds. Rekrutacji UW.

Cudzoziemcy:

  • będący w trakcie ubiegania się o Kartę Polaka, status uchodźcy, kartę stałego pobytu lub inny status uprawniający do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich
  • posiadający Kartę Polaka lub obywatelstwo kraju członkowskiego UE/EFTA, którzy starają się o przyznanie stypendium Rządu RP, stypendium strony wysyłającej lub status "bez odpłatności i świadczeń stypendialnych"

wybierają ścieżkę dla kandydatów przyjmowanych na innych zasadach niż Polacy ("C"). Jednocześnie mogą zarejestrować się na ten sam lub inny kierunek studiów zgodnie ze ścieżką "P", tj. dla Polaków i cudzoziemców przyjmowanych, jak Polacy. Wówczas będą podlegać kwalifikacji w ramach dwóch ścieżek rekrutacyjnych. W przypadku zakwalifikowania się kandydata na studia w ramach obu ścieżek, przed otrzymaniem decyzji o przyjęciu na studia będzie on zobowiązany do zadeklarowania ścieżki odbywania studiów (na zasadach obowiązujących Polaków albo na innych warunkach).

---------------------------------------------------------

Inne ważne informacje dla:

  1. kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB) i Maturą Europejską (EB)
  2. kandydatów z maturą dwujęzyczną
  3. kandydatów ze starą maturą
  4. laureatów i finalistów olimpiad i konkursów
  5. kandydatów na studia drugiego stopnia
  6. kandydatów niepełnosprawnych
  7. kandydatów z zagranicy

Harmonogram rekrutacyjny

Opłata rekrutacyjna

Elektroniczna Legitymacja Studencka  - z numerem konta (!) dla opłaty za legitymację

Wymagane dokumenty

Honorowane dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na studia prowadzone w tym języku

Podstawy prawne rekrutacji

Opłaty za studia

Akademiki, pomoc materialna i inne sprawy studenckie

Kontakt

Biuro ds. Rekrutacji UW

Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pok. nr 4
godziny przyjęć: pon.- pt. 9:00 - 15:00

tel.: +48 22 55 24 -041, -042,
e-mail: rekrutacja@adm.uw.edu.pl

Dla kandydatów z zagranicy:
tel.: +48 22 55 24 -043, -048
e-mail: admission@uw.edu.pl