REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 

Szanowni Kandydaci,

rozpoczęliśmy rekrutację na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku geologia stosowana od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji.

Z powodu planowanych zmian w systemie IRK prosimy o zakładanie kont rejestracyjnych tylko osoby kandydujące na wyżej wymieniony kierunek!

1.12.2017

------------------------------------------------------------------

Zasady i harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 - tutaj

------------------------------------------------------------------

Ważne informacje dla kandydatów na studia od semestru letniego w roku akademickim 2017/2018:

Film instruktażowy - Uniwersytet Warszawski: rekrutacja krok po kroku - koniecznie obejrzyj!

Zapraszamy do rejestracji na studia poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Terminy zapisów i ewentualnych egzaminów na studia mogą się różnić w zależności od kierunku. Kandydat zakłada konto rejestracyjne, wybiera właściwą ścieżkę rekrutacji, kierunki studiów, na które chce aplikować, dokonuje opłaty rejestracyjnej, a po zakwalifikowaniu składa dokumenty w terminie wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych ścieżek rekrutacji znajdą Państwo w poniższych zakładkach.

Uniwersytet Warszawski nie bierze odpowiedzialności za błędny wybór ścieżki rekrutacyjnej przez kandydata. W razie wątpliwości należy skontaktować się z Biurem ds. Rekrutacji UW.

----------------------------------------------------------------------------------

Informacje dla:

  1. kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB) i Maturą Europejską (EB)
  2. kandydatów z maturą dwujęzyczną
  3. kandydatów z polską starą maturą w skali ocen 3-5 lub 2-6
  4. laureatów i finalistów olimpiad i konkursów
  5. kandydatów na studia drugiego stopnia
  6. kandydatów niepełnosprawnych
  7. kandydatów z zagranicy

Harmonogram rekrutacji na studia na rok akademicki 2017/2018

Opłata rekrutacyjna

Wymagane dokumenty

Honorowane dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na studia prowadzone w tym języku

Elektroniczna Legitymacja Studencka (z numerem konta)

Podstawy prawne rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

Opłaty za studia

Akademiki, pomoc materialna i inne sprawy studenckie

----------------------------------------------------------------------------------

Informacja o rekrutacji w ramach potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną oraz na studia doktoranckie i podyplomowe, a także na temat innych możliwości edukacyjnych na UW znajduje się na stronie https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/.

----------------------------------------------------------------------------------

Kontakt:

Biuro ds. Rekrutacji UW

 Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
 Pałac Kazimierzowski, pok. nr 4
 tel.: +48 22 55 24 -041, -042,

 tel. dla kandydatów z zagranicy: +48 22 55 24 -043, -075, -048
 e-mail:
rekrutacja@adm.uw.edu.pl; admission@uw.edu.pl
 godziny przyjęć: pon.- pt. (9:00 - 15:00)