Rekrutacja na rok akademicki 2015/16 została zakończona.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 znajdują się na stronie:

http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/rekrutacja/rekrutacja-2016-2017/akty-prawne-2016-2017

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych ścieżek rekrutacji znajdą Państwo w poniższych zakładkach.

Uniwersytet Warszawski nie bierze odpowiedzialności za błędny wybór ścieżki rekrutacyjnej przez kandydata. W razie wątpliwości należy skontaktować się z Biurem ds. Rekrutacji UW.

UWAGA KANDYDACI UBIEGAJĄCY SIĘ O STYPENDIA RZĄDOWE!

Inne ważne informacje dla:

  1. kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB) i Maturą Europejską (EB)
  2. kandydatów z maturą dwujęzyczną
  3. laureatów i finalistów olimpiad szczebla centralnego
  4. kandydatów na studia drugiego stopnia
  5. kandydatów niepełnosprawnych
  6. kandydatów z zagranicy

Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie

Opłata rekrutacyjna

Elektroniczna Legitymacja Studencka  - z numerem konta (!) dla opłaty za legitymację

Wymagane dokumenty

Honorowane dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na studia prowadzone w tym języku

Podstawy prawne rekrutacji

Opłaty za studia

Akademiki, pomoc materialna i inne sprawy studenckie

Kontakt

 Biuro ds. Rekrutacji UW

 Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
 Pałac Kazimierzowski, pok. nr 4
 tel.: +48 22 55 24 -041, -042,

 tel. dla kandydatów z zagranicy: +48 22 55 24 -043, -048
 e-mail:
rekrutacja@adm.uw.edu.pl; admission@uw.edu.pl
 godziny przyjęć: pon.- pt. (9:00 - 15:00)