University of Warsaw

Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics


   back
Name Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics
Address Banacha 2, 02-097 Warszawa
Telephone 22 55-44-401; fax 22 55-44-200
WWW Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
E-mail rekrutacja@mimuw.edu.pl