Uniwersytet Warszawski

Wydział Chemii


   powrót
Nazwa Wydział Chemii
Adres Pasteura 1, 02-093 Warszawa
Telefon 603 181 414
WWW www.chem.uw.edu.pl
E-mail rekrutacja.chemia@uw.edu.pl