Uniwersytet Warszawski

Wydział Chemii


   powrót
Nazwa Wydział Chemii
Adres Pasteura 1, 02-093 Warszawa
Telefon 603 181 414
WWW www.chem.uw.edu.pl
E-mail rekrutacja.chemia@uw.edu.pl

 Studia (15) 
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Chemia medyczna, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Chemia, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Chemia, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Energetyka i chemia jądrowa, stacjonarne, pierwszego stopnia, II TURA I stopnia stacjonarne
Energetyka i chemia jądrowa, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe, stacjonarne, pierwszego stopnia, II TURA I stopnia stacjonarne
Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Chemia medyczna, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Chemia (Chemistry), stacjonarne, drugiego stopnia (w języku angielskim) II stopnia stacjonarne
Chemia (Chemistry), stacjonarne, drugiego stopnia (w języku angielskim), studia równoległe II stopnia stacjonarne
Chemia, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA II stopnia stacjonarne
Chemia, stacjonarne, drugiego stopnia, studia równoległe II stopnia stacjonarne
Energetyka i chemia jądrowa, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA II stopnia stacjonarne
Energetyka i chemia jądrowa, stacjonarne, drugiego stopnia, studia równoległe II stopnia stacjonarne
Chemia, stacjonarne, drugiego stopnia, III TURA II stopnia stacjonarne
razem: 15
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce