Uniwersytet Warszawski

Wydział Geologii


   powrót
Nazwa Wydział Geologii
Adres Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
Telefon studia w j. polskim 22 55-40-023; studia w j. agielskim: (22) 55-40-441
WWW www.geo.uw.edu.pl
E-mail rekrutacja.geol@uw.edu.pl