Uniwersytet Warszawski

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych


   powrót
Nazwa Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Adres Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-047 Warszawa
Telefon 22 55 22 938
WWW www.wnpism.uw.edu.pl

 Studia (51)   Instytut (4) 
 
 strona 1/3 2 3
nast.
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Bezpieczeństwo wewnętrzne (Internal Security), specjalność: Graduate Programme in Security Studies, stacjonarne, drugiego stopnia , II TURA II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, II TURA I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalności: bezpieczeństwo energetyczne; zarządzanie kryzysowe, niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia, III TURA II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalności: bezpieczeństwo energetyczne; zarządzanie kryzysowe, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
European Administration (administracja europejska), niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
European Administration (administracja europejska), niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia, studia równoległe II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
European Administration (administracja europejska), stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA II stopnia stacjonarne
European Administration (administracja europejska), stacjonarne, drugiego stopnia, studia równoległe II stopnia stacjonarne
European Studies – European Integration (Europeistyka - integracja europejska), specjalność: European Politics and Economics, stacjonarne, pierwszego stopnia, II TURA I stopnia stacjonarne
Europeistyka - integracja europejska (profil ogólnoakademicki), niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, II TURA I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Europeistyka - integracja europejska (profil ogólnoakademicki), niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Europeistyka - integracja europejska (profil ogólnoakademicki), stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Europeistyka - integracja europejska (profil ogólnoakademicki), stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Europeistyka - integracja europejska (profil praktyczny), stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Europeistyka - integracja europejska (profil praktyczny), stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Europeistyka - integracja europejska, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia, II TURA II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Europeistyka - integracja europejska, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia, studia równoległe II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Europeistyka - integracja europejska, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA II stopnia stacjonarne
Europeistyka - integracja europejska, stacjonarne, drugiego stopnia, studia równoległe II stopnia stacjonarne
Graduate Program in International Relations (stosunki międzynarodowe - perspektywa europejska), stacjonarne, drugiego stopnia, studia równoległe II stopnia stacjonarne
Graduate Programme in International Relations (stosunki międzynarodowe - perspektywa europejska), stacjonarne, drugiego stopnia, VI TURA II stopnia stacjonarne
Organizowanie rynku pracy, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Politologia (Political Science), specjalność: Graduate Programme in Political Science, stacjonarne, drugiego stopnia, III TURA II stopnia stacjonarne
Politologia (Political Science), specjalność: Undergraduate Programme in Political Science, stacjonarne, pierwszego stopnia, III TURA I stopnia stacjonarne
razem: 51
 strona 1/3 2 3
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce