Uniwersytet Warszawski

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych


   powrót
Nazwa Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Adres Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-047 Warszawa
Telefon 22 55 22 938
WWW www.wnpism.uw.edu.pl

 Studia (51)   Instytut (4) 
 
 strona 1/3 2 3
nast.
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Undergraduate Programme in International Relations (stosunki międzynarodowe - perspektywa europejska), stacjonarne, pierwszego stopnia, studia w języku angielskim, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, II TURA I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Europeistyka - integracja europejska (profil ogólnoakademicki), niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, II TURA I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Europeistyka - integracja europejska (profil ogólnoakademicki), niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Stosunki międzynarodowe, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Stosunki międzynarodowe, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Undergraduate Programme in Internal Security (bezpieczeństwo wewnętrzne), stacjonarne, pierwszego stopnia, II TURA I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Europeistyka - integracja europejska (profil ogólnoakademicki), stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Europeistyka - integracja europejska (profil ogólnoakademicki), stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Europeistyka - integracja europejska (profil praktyczny), stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Europeistyka - integracja europejska (profil praktyczny), stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Organizowanie rynku pracy, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Politologia, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Undergraduate Programme in International Relations (stosunki międzynarodowe - perspektywa europejska), stacjonarne, pierwszego stopnia - V TURA I stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Polityka społeczna, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Polityka społeczna, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Politologia (Political Science), specjalność: Undergraduate Programme in Political Science, stacjonarne, pierwszego stopnia, III TURA I stopnia stacjonarne
European Studies – European Integration (Europeistyka - integracja europejska), specjalność: European Politics and Economics, stacjonarne, pierwszego stopnia, II TURA I stopnia stacjonarne
Politologia, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, III TURA I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
European Administration (administracja europejska), niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
European Administration (administracja europejska), niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia, studia równoległe II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Europeistyka - integracja europejska, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia, II TURA II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
razem: 51
 strona 1/3 2 3
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce