Uniwersytet Warszawski

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych


   powrót
Nazwa Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Adres Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-047 Warszawa
Telefon 22 55 22 938
WWW www.wnpism.uw.edu.pl

 Studia (51)   Instytut (4) 
 
 strona 1/3 2 3
nast.
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Undergraduate Programme in International Relations (stosunki międzynarodowe - perspektywa europejska), stacjonarne, pierwszego stopnia, studia w języku angielskim, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Europeistyka - integracja europejska (profil ogólnoakademicki), niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, II TURA I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Europeistyka - integracja europejska (profil ogólnoakademicki), niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Politologia, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, II TURA I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Stosunki międzynarodowe, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Stosunki międzynarodowe, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Undergraduate Programme in Internal Security (bezpieczeństwo wewnętrzne), stacjonarne, pierwszego stopnia, II TURA I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Europeistyka - integracja europejska (profil ogólnoakademicki), stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Europeistyka - integracja europejska (profil ogólnoakademicki), stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Europeistyka - integracja europejska (profil praktyczny), stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Europeistyka - integracja europejska (profil praktyczny), stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Organizowanie rynku pracy, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Politologia, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Undergraduate Programme in International Relations (stosunki międzynarodowe - perspektywa europejska), stacjonarne, pierwszego stopnia - V TURA I stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Polityka społeczna, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Polityka społeczna, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Politologia (Political Science), specjalność: Undergraduate Programme in Political Science, stacjonarne, pierwszego stopnia, III TURA I stopnia stacjonarne
European Studies – European Integration (Europeistyka - integracja europejska), specjalność: European Politics and Economics, stacjonarne, pierwszego stopnia, II TURA I stopnia stacjonarne
European Administration (administracja europejska), niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
European Administration (administracja europejska), niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia, studia równoległe II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalności: bezpieczeństwo energetyczne; zarządzanie kryzysowe, niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia, II TURA II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
razem: 51
 strona 1/3 2 3
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce