Uniwersytet Warszawski

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych


   powrót
Nazwa Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Adres Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa
WWW www.wnpism.uw.edu.pl

 Studia (52) 
 
 strona 1/3 2 3
nast.
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Undergraduate Programme in International Relations (stosunki międzynarodowe - perspektywa europejska), stacjonarne, pierwszego stopnia, studia w języku angielskim, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Europeistyka - integracja europejska (profil ogólnoakademicki), niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Europeistyka - integracja europejska (profil ogólnoakademicki), niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Europeistyka - integracja europejska (profil praktyczny), niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Europeistyka - integracja europejska (profil praktyczny), niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Politologia, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Politologia (Political Science), specjalność: Undergraduate Programme in Political Science, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Stosunki międzynarodowe, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Europeistyka - integracja europejska (profil ogólnoakademicki), stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Europeistyka - integracja europejska (profil ogólnoakademicki), stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Europeistyka - integracja europejska (profil praktyczny), stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Europeistyka - integracja europejska (profil praktyczny), stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Organizowanie rynku pracy, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Politologia, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Undergraduate Programme in International Relations (stosunki międzynarodowe - perspektywa europejska), stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Polityka społeczna, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Polityka społeczna, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Undergraduate Programme in Internal Security (bezpieczeństwo wewnętrzne), stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
European Administration (administracja europejska), niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
European Administration (administracja europejska), niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia, studia równoległe II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
razem: 52
 strona 1/3 2 3
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce