Uniwersytet Warszawski

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych


   powrót
Nazwa Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Adres Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-047 Warszawa
Telefon 22 55 22 938
WWW www.wnpism.uw.edu.pl

 Studia (51)   Instytut (4) 
 
 strona 1/3 2 3
nast.
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Undergraduate Programme in International Relations (stosunki międzynarodowe - perspektywa europejska), stacjonarne, pierwszego stopnia, studia w języku angielskim, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Undergraduate Programme in Internal Security (bezpieczeństwo wewnętrzne), stacjonarne, pierwszego stopnia, II TURA I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Europeistyka - integracja europejska (profil ogólnoakademicki), stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Europeistyka - integracja europejska (profil ogólnoakademicki), stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Europeistyka - integracja europejska (profil praktyczny), stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Europeistyka - integracja europejska (profil praktyczny), stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Organizowanie rynku pracy, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Politologia, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Undergraduate Programme in International Relations (stosunki międzynarodowe - perspektywa europejska), stacjonarne, pierwszego stopnia - V TURA I stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Polityka społeczna, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Polityka społeczna, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
European Administration (administracja europejska), stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA II stopnia stacjonarne
European Administration (administracja europejska), stacjonarne, drugiego stopnia, studia równoległe II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne (Internal Security), specjalność: Graduate Programme in Security Studies, stacjonarne, drugiego stopnia , II TURA II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalności: bezpieczeństwo energetyczne; zarządzanie kryzysowe, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA II stopnia stacjonarne
Europeistyka - integracja europejska, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA II stopnia stacjonarne
Europeistyka - integracja europejska, stacjonarne, drugiego stopnia, studia równoległe II stopnia stacjonarne
Politologia, specjalność analiza i doradztwo polityczne, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA II stopnia stacjonarne
Studia euroazjatyckie, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA II stopnia stacjonarne
Graduate Program in International Relations (stosunki międzynarodowe - perspektywa europejska), stacjonarne, drugiego stopnia, studia równoległe II stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA II stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne, drugiego stopnia, studia równoległe II stopnia stacjonarne
razem: 51
 strona 1/3 2 3
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce