University of Warsaw / Faculty of Political Science and International Studies

Institute of Political Science


   back
Name Institute of Political Science
Address Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
Telephone studia w j. polskim: 22 55-22-938; lipiec-wrzesień: 22 55-23-721/722; studia w j. angielskim: 22 55-22-925
WWW www.inp.uw.edu.pl
E-mail rekrutacja.inp@uw.edu.pl
security studies: political studies: graduate.politicalscience@uw.edu.pl