Uniwersytet Warszawski / Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Instytut Nauk Politycznych


   powrót
Nazwa Instytut Nauk Politycznych
Adres Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
Telefon studia w j. polskim: 22 55 20 282; lipiec-wrzesień: 22 55-23-721/722; studia w j. angielskim: 22 55-22-925
WWW www.inp.uw.edu.pl
E-mail rekrutacja.inp@uw.edu.pl
security studies: political studies: graduate.politicalscience@uw.edu.pl

 Studia (19) 
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Bezpieczeństwo wewnętrzne (Internal Security), specjalność: Graduate Programme in Security Studies, stacjonarne, drugiego stopnia , II TURA II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, II TURA I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalności: bezpieczeństwo energetyczne; zarządzanie kryzysowe, niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia, III TURA II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalności: bezpieczeństwo energetyczne; zarządzanie kryzysowe, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Politologia (Political Science), specjalność: Graduate Programme in Political Science, stacjonarne, drugiego stopnia, III TURA II stopnia stacjonarne
Politologia (Political Science), specjalność: Undergraduate Programme in Political Science, stacjonarne, pierwszego stopnia, III TURA I stopnia stacjonarne
Politologia, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, III TURA I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Politologia, specjalność administracja publiczna, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Politologia, specjalność administracja publiczna, stacjonarne, drugiego stopnia, III TURA II stopnia stacjonarne
Politologia, specjalność analiza i doradztwo polityczne, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Politologia, specjalność analiza i doradztwo polityczne, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA II stopnia stacjonarne
Politologia, specjalność infobrokering polityczny, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Politologia, specjalność infobrokering polityczny, stacjonarne, drugiego stopnia, III TURA II stopnia stacjonarne
Politologia, specjalność marketing polityczny, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia, III TURA II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Politologia, specjalność marketing polityczny, stacjonarne, drugiego stopnia, III TURA II stopnia stacjonarne
Politologia, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Studia euroazjatyckie, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA II stopnia stacjonarne
Undergraduate Programme in Internal Security (bezpieczeństwo wewnętrzne), stacjonarne, pierwszego stopnia, II TURA I stopnia stacjonarne
razem: 19
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce