Uniwersytet Warszawski / Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Instytut Europeistyki


   powrót
Nazwa Instytut Europeistyki
Adres Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa
Telefon 22 55-20-234
WWW www.europeistyka.uw.edu.pl
E-mail rekrutacja.ie@uw.edu.pl

 Studia (15) 
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
European Administration (administracja europejska), niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
European Administration (administracja europejska), niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia, studia równoległe II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
European Administration (administracja europejska), stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA II stopnia stacjonarne
European Administration (administracja europejska), stacjonarne, drugiego stopnia, studia równoległe II stopnia stacjonarne
European Studies – European Integration (Europeistyka - integracja europejska), specjalność: European Politics and Economics, stacjonarne, pierwszego stopnia, II TURA I stopnia stacjonarne
Europeistyka - integracja europejska (profil ogólnoakademicki), niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, II TURA I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Europeistyka - integracja europejska (profil ogólnoakademicki), niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Europeistyka - integracja europejska (profil ogólnoakademicki), stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Europeistyka - integracja europejska (profil ogólnoakademicki), stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Europeistyka - integracja europejska (profil praktyczny), stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Europeistyka - integracja europejska (profil praktyczny), stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Europeistyka - integracja europejska, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia, II TURA II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Europeistyka - integracja europejska, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia, studia równoległe II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Europeistyka - integracja europejska, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA II stopnia stacjonarne
Europeistyka - integracja europejska, stacjonarne, drugiego stopnia, studia równoległe II stopnia stacjonarne
razem: 15
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce