Uniwersytet Warszawski

Wydział Polonistyki


   powrót
Nazwa Wydział Polonistyki
Adres Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Telefon (22) 55-20-823
WWW www.polon.uw.edu.pl
E-mail rekrut.polon@uw.edu.pl

 Studia (34)   Instytut (4)   Katedra (1) 
 
 strona 1/2 2
nast.
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Filologia bałtycka, specjalność lituanistyka i lettonistyka, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA II stopnia stacjonarne
Filologia bałtycka, specjalność lituanistyka i lettonistyka, stacjonarne, drugiego stopnia, studia równoległe II stopnia stacjonarne
Filologia bałtycka, specjalność lituanistyka i lettonistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia, II TURA I stopnia stacjonarne
Filologia bałtycka, specjalność lituanistyka i lettonistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, specjalności: filologia klasyczna, drugiego stopnia, studia równoległe II stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, specjalność filologia klasyczna, drugiego stopnia II stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, specjalność filologia klasyczna, stacjonarne, pierwszego stopnia, II TURA I stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, specjalność filologia klasyczna, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Filologia polska, specjalność literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA II stopnia stacjonarne
Filologia polska, specjalność literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej, stacjonarne, drugiego stopnia, studia równoległe II stopnia stacjonarne
Filologia polska, specjalność literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Filologia polska, specjalność literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia, II TURA II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia, studia równoległe II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, II TURA I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA II stopnia stacjonarne
Filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, stacjonarne, drugiego stopnia, studia równoległe II stopnia stacjonarne
Filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, stacjonarne, pierwszego stopnia, II TURA I stopnia stacjonarne
Filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze, stacjonarne, drugiego stopnia, studia równoległe, II TURA II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
razem: 34
 strona 1/2 2
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce