Uniwersytet Warszawski

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji


   powrót
Nazwa Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Adres Żurawia 4, 00-503 Warszawa
Telefon 22 625-40-86; 22 55-31-626
WWW www.wsnsir.uw.edu.pl

 Studia (24)   Instytut (2) 
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Kryminologia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Kryminologia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia, studia równoległe II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Kryminologia, stacjonarne, drugiego stopnia II stopnia stacjonarne
Kryminologia, stacjonarne, drugiego stopnia, studia równoległe II stopnia stacjonarne
Praca socjalna, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, II TURA I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Praca socjalna, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, studia równoległe, II TURA I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Praca socjalna, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Praca socjalna, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia I stopnia niestacjonarne (wieczorowe)
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia niestacjonarne (wieczorowe)
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia, II TURA II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia, studia równoległe, II TURA II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, II TURA I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA II stopnia stacjonarne
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, stacjonarne, drugiego stopnia, studia równoległe II stopnia stacjonarne
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Socjologia stosowana i antropologia społeczna, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Socjologia stosowana i antropologia społeczna, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia, II TURA II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Socjologia stosowana i antropologia społeczna, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Socjologia stosowana i antropologia społeczna, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, II TURA I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Socjologia stosowana i antropologia społeczna, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA II stopnia stacjonarne
Socjologia stosowana i antropologia społeczna, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
razem: 24
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce