Uniwersytet Warszawski

Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska


   powrót
Nazwa Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
Adres ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
WWW www.msos.uw.edu.pl
E-mail Rek.msos@uw.edu.pl