Uniwersytet Warszawski / Instytut Ameryk i Europy / Ośrodek Studiów Amerykańskich

Studia amerykanistyczne (American Studies), niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

60

Język wykładowy

angielski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 1

Absolwent trzyletnich studiów licencjackich w Ośrodku Studiów Amerykańskich posiada podstawową wiedzę umożliwiającą mu zrozumienie zjawisk kulturowych i społecznych w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu terminologii, teorii i metodologii interdyscyplinarnych studiów amerykanistycznych z zakresu Stanów Zjednoczonych.

Dzięki interdyscyplinarnemu systemowi nauczania, absolwent potrafi nie tylko rozpoznać i zrozumieć podstawowe fakty i procesy, ale zbierać je, łączyć, interpretować i na ich podstawie formułować samodzielne sądy i opinie. Samodzielnie formułuje pytania badawcze, potrafi wyszukiwać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z różnych źródeł, a także opracowywać i prezentować wyniki badań przy użyciu nowoczesnych metod audiowizualnych. Student kończący studia licencjackie porozumiewa się w języku angielskim w mowie i piśmie na tematy zawodowe na poziomie co najmniej B2, również w języku angielskim przygotowuje pracę dyplomową.

Jest przygotowany do pracy w biznesie, w mediach, ośrodkach kultury, fundacjach promujących kulturę, a także w urzędach administracji państwowej, samorządach i innych instytucjach. Ponadto, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju zawodowego. Absolwent jest przygotowany merytorycznie i warsztatowo do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim i/lub podyplomowym.

Strona programu

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
filozofia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, j. hiszpański, j. portugalski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 5%

waga = 10%

waga = 80%

waga = 5%

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język angielski

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
filozofia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, j. hiszpański

waga = 5%

waga = 10%

waga = 80%

waga = 5%

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
filozofia, historia, geografia, ekonomia, sztuka, 
j. hiszpański, j. portugalski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 5%

waga = 10%

waga = 80%

waga = 5%

*W przypadku braku j. polskiego; kandydatom z j. angielskim jako L1 wynik z j. angielskiego będzie liczyć się dwa razy, czyli z łączną wagą 85%

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1


Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Obligatory subject

Język angielski

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
filozofia, historia, geografia, psychologia, antropologia, organizacja i zarządzanie, ekonomia, polityka, przedmiot z grupy „sztuka”, j. hiszpański, j. portugalski

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

waga = 5%

waga = 10%

waga = 80%

waga = 5%

*W przypadku braku j. polskiego; kandydatom z j. angielskim jako A1/A wynik z j. angielskiego będzie liczyć się dwa razy, czyli z łączną wagą 85%

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język angielski

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
filozofia, historia, geografia, sztuka, ekonomia,
j. hiszpański, j. portugalski

waga = 5%

waga = 10%

waga = 80%

waga = 5%

*w przypadku kandydatów z j. angielskim jako językiem oryginalnym matury wynik z j. angielskiego będzie liczyć się dwa razy, czyli z łączną wagą 85%

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

  • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego;

LAUREACI:

  • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej;

LAUREACI

  • III etapu Konkursu „Know America”.

 

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 18 lipca 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 19-20 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Ośrodek Studiów Amerykańskich