Uniwersytet Warszawski / Wydział "Artes Liberales" / Kolegium Artes Liberales

Artes Liberales, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-05 do 2017-07-07 23:59:59

Limit miejsc

2

Język wykładowy

polski

Opis

Studia na kierunku artes liberales mają charakter interdyscyplinarny. Program „artes liberales” nawiązuje do core curriculum amerykańskich colleges of liberal arts and sciences (kolegiów sztuk wyzwolonych) jak i do dawnych tradycji europejskich: do tradycji Akademii  Platońskiej i do tradycji Collège de France, w którym od 1620 roku nie wykłada się „gotowych” przedmiotów, lecz „uprasza się profesorów o wykładanie nauki w trakcie narodzin”. Program Kolegium Artes Liberales, choć inspirowany  ideami edukacyjnymi amerykańskich colleges, jest programem polskim, dostosowanym do polskiego modelu edukacji akademickiej. Powstał w środowisku tworzonym od kilkunastu lat, do którego przychodzą studenci pragnący traktować uniwersytet jako miejsce ciągłych poszukiwań i wyborów i chcą studiować jak najwięcej, wciąż poszerzając swoje horyzonty intelektualne. Program ten zmierza do wykształcenia „człowieka zupełnego”: specjalisty w wybranej dziedzinie, potrafiącego jednak kierować się w swoich działaniach wyobraźnią i odpowiedzialnością za dobro publiczne. W programie studiów na kierunku artes liberaels proponowane są zajęcia przywracające pamięć o powinowactwach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, łączące myślenie z działaniem artystycznym oraz sprzyjające całościowemu: indywidualnemu i obywatelskiemu, rozwojowi jednostki.

Więcej informacji na stronie Kolegium Artes Liberales

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

O podjęcie studiów równoległych na pierwszym roku artes liberales może ubiegać się student Uniwersytetu Warszawskiego, który zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów na kierunku macierzystym i uzyskał średnią ocen z dotychczasowego toku studiów powyżej 4,0. W przypadku kandydatów, którzy mają taką samą średnią, pod uwagę brana będzie liczba zdanych egzaminów.

O podjęcie studiów równoległych na drugim lub trzecim roku artes liberales może ubiegać się student Uniwersytetu Warszawskiego, który zaliczył odpowiednio pierwszy lub drugi rok studiów na kierunku macierzystym i uzyskał średnią ocen z dotychczasowego toku studiów powyżej 4,0. W przypadku kandydatów, którzy mają taką samą średnią, pod uwagę brana będzie liczba zdanych egzaminów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 20 lipca 2017 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 21, 22 i 24 lipca 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Kolegium Artes Liberales