Uniwersytet Warszawski / Wydział "Artes Liberales" / Kolegium Artes Liberales

Antropozoologia, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-05 do 2017-07-07 23:59:59

Limit miejsc

2

Język wykładowy

polski

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

O przyjęcie na studia równoległe mogą się ubiegać studenci innych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego studiujący zarówno w trybie dziennym, jak i wieczorowym.

O podjęcie studiów równoległych na pierwszym roku antropozoologii może ubiegać się student Uniwersytetu Warszawskiego, który ma poświadczone ukończenie co najmniej dwóch semestrów studiów i uzyskał z dotychczasowego toku studiów średnią ocen 4,5 przy maksymalnej ocenie 5.

Miejsce ogłoszenia wyników

Konto IRK oraz tablica przy Dziekanacie Wydziału AL - Dobra 72

Dodatkowe informacje

W sprawie rekrutacji prosimy pisać na mail - rekrutacja_az@al.uw.edu.pl