University of Warsaw / Faculty of "Artes Liberales" / Kolegium Artes Liberales

Anthropozoology, parallel studies

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-06-05 to 2017-07-07 23:59:59

Limit of students

2

Language

Polish

Qualification procedure for parallel studies

O przyjęcie na studia równoległe mogą się ubiegać studenci innych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego studiujący zarówno w trybie dziennym, jak i wieczorowym.

O podjęcie studiów równoległych na pierwszym roku antropozoologii może ubiegać się student Uniwersytetu Warszawskiego, który ma poświadczone ukończenie co najmniej dwóch semestrów studiów i uzyskał z dotychczasowego toku studiów średnią ocen 4,5 przy maksymalnej ocenie 5.

Place of results' announcement

Konto IRK oraz tablica przy Dziekanacie Wydziału AL - Dobra 72

Additional information

W sprawie rekrutacji prosimy pisać na mail - rekrutacja_az@al.uw.edu.pl