University of Warsaw / Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics

Bioinformatics and systems biology

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-04 23:59:59

Limit of students

1

Language

Polish

Description

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

Bioinformatyka jest stosunkowo młodą, dynamicznie rozwijającą się dyscypliną, zajmującą się zastosowaniem technik przetwarzania danych w badaniach nad problemami biologicznymi. Takie projekty, jak Human Genom Project nie byłyby możliwe bez użycia nowoczesnych metod informatyki i matematyki. Bioinformatyka stwarza możliwość znalezienia ciekawej pracy między innymi w modelowaniu biologicznym, projektowaniu leków lub analizie danych medycznych.

Studia bioinformatyczne mają charakter interdyscyplinarny. Będziesz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników różnych wydziałów, m.in.: Wydziału Biologii, Wydziału Fizyki oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Na studiach licencjackich otrzymasz solidne podstawy teoretyczne z różnych obszarów nauk ścisłych i przyrodniczych, od teorii obliczeń i teorii gier po mechanikę kwantową i ekologię. Program studiów magisterskich z kolei jest niezwykle elastyczny, żeby umożliwić Ci pogłębienie wiedzy w najbardziej interesujących Cię obszarach bioinformatyki.

Absolwenci bioinformatyki mają wiedzę z zakresu biologii, fizyki, chemii, matematyki i informatyki — wiedzę, dzięki której znajdują później zatrudnienie jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych w instytucjach naukowych zajmujących się zarówno naukami biologicznymi, jak i medycznymi czy rolniczymi oraz w firmach komercyjnych, zarówno o profilu biotechnologicznym, jak i farmaceutycznym.

Admission rules

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 55

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,

j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j.szwedzki,
j. słowacki,
j. portugalski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, matematyka

P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka
albo
Informatyka

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 35%

waga = 35%

Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie (w kol. 2, 4 i 5).
Informatykę na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie (w kol. 4 i 5).

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Przedmiot wymagany

Język polski

 

Przedmiot wymagany

Matematyka

 

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,

j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

 

Przedmiot punktowany

Matematyka
albo
Informatyka

 

 

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 35%

waga = 35%

Matematykę można wskazać trzykrotnie (w kol. 2, 4 i 5).
Informatykę można wskazać dwukrotnie (w kol. 4 i 5).

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka
albo
Informatyka

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 35%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie (w kol. 2, 4 i 5).
 
Informatykę na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie (w kol. 4 i 5).

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/ język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

P. wyższy (HL) x1

Przedmiot punktowany

Matematyka
albo
Informatyka

P. wyższy (HL) x1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 35%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
Matematykę na poziomie wyższym (HL) można wskazać trzykrotnie (w kol. 2, 4 i 5).

Informatykę na poziomie wyższym (HL) można wskazać dwukrotnie (w kol. 4 i 5).

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Zasady rekrutacji dla kandydatów kwalifkowanych na podstawie wyników egzaminów maturalnych (kogo dotyczą?)

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot punktowany

Język obcy nowożytny

Egzamin predyspozycyjny**

Egzamin predyspozycyjny do podjęcia studiów na kierunku bioinformatyka  i biologia systemów w języku polskim. Egzamin będzie obejmował zadania z matematyki lub biologii z zakresu szkoły średniej, których rozwiązania należy przedstawić w języku polskim. Maksymalna liczba punktów do uzyskania na egzaminie: 100

waga = 5%

waga = 10% 

waga = 5% 

waga = 80% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Podczas egzaminu sprawdzana będzie również znajomość języka polskiego. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wyniki z egzaminu predyspozycyjnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Termin i miejsce egzaminu: 5 lipca 2018 r., godz. 16:00, budynek Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Warszawa, ul. Banacha, sala 2070.

Przykładowe zagadnienia znajdują się tutaj

Zasady rekrutacji dla kandydatów kwalifikowanych na innych zasadach (kogo dotyczą?)

Wszyscy kandydaci z maturą zagraniczną muszą przystąpić do egzaminu wstępnego, który będzie obejmował matematykę w zakresie przewidzianym dla polskiego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.
Egzamin zostanie przeprowadzony w języku polskim. Maksymalna liczba punktów do uzyskania na egzaminie: 100.
Podczas egzaminu sprawdzana będzie również znajomość języka polskiego.

Termin i miejsce egzaminu: 5 lipca 2018 r., godz. 16:00, budynek Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Warszawa, ul. Banacha, sala 2070.

Przykładowe zagadnienia znajdują się tutaj

Exceptions from admission procedure

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Informatycznej
 • Olimpiady Matematycznej;

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej;

FINALIŚCI następujących międzynarodowych olimpiad przedmiotowych:

 • Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Nauk Przyrodniczych.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu otrzymują:

FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Astronomicznej (OA),
 • Olimpiady Chemicznej (OC),
 • Olimpiady Biologicznej (OB),
 • Olimpiady Fizycznej (OF),
 • Olimpiady Informatycznej (OI),
 • Olimpiady Matematycznej (OM),
 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (OWE).

Otrzymują oni maksymalną liczbę punktów odpowiednio z biologii (OB i OWE), chemii (OC), fizyki (OA i OF) lub matematyki (OI i OM). Liczba punktów za pozostałe przedmioty, brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaje wyliczona na podstawie wyniku egzaminu maturalnego.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują kandydaci, którzy są finalistami dwóch lub większej liczby olimpiad, przy czym muszą to być OM lub OI oraz jedna z Olimpiad: OC, OA , OF, OB lub OWE.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information