Uniwersytet Warszawski / Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Journalism and Information Studies (Dziennikarstwo i informacja), stacjonarne, pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

25

Język wykładowy

angielski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 25

Zasady kwalifikacji

Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania na studia: 30

Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z:

  • konkursu ocen z egzaminów maturalnych (waga = 70%) oraz 
  • dodatkowego sprawdzianu predyspozycji do odbywania studiów dziennikarskich w języku angielskim - rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w języku angielskim (waga = 30%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

I ETAP

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

P. rozszerzony x 1

waga = 20%

waga = 10%

waga = 20%

waga = 20%

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

II ETAP

Rozmowa kwalifikacyjna pozwala na potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów w tym języku. Odbywa się w języku angielskim. 

Może być realizowana w formie telekonferencji w przypadku kandydatów zagranicznych.

Kandydat odpowiada na 4 pytania, za każde pytanie może uzyskać maksymalnie 25 punktów, w sumie za odpowiedź na cztery pytania – maksymalnie 100 punktów. Rozmowę kwalifikacyjną uznaje się za niezaliczoną w przypadku otrzymania mniej niż 50 punktów. Osoby, które nie uzyskają pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej,  zostaną zdyskwalifikowane z postępowania rekrutacyjnego.

Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania rekrutacyjnego.

     

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

I ETAP

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

waga = 20%

waga = 10%

waga = 20%

waga = 20%

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

II ETAP

Rozmowa kwalifikacyjna pozwala na potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów w tym języku. Odbywa się w języku angielskim. 

Może być realizowana w formie telekonferencji w przypadku kandydatów zagranicznych.

Kandydat odpowiada na 4 pytania, za każde pytanie może uzyskać maksymalnie 25 punktów, w sumie za odpowiedź na cztery pytania – maksymalnie 100 punktów. Rozmowę kwalifikacyjną uznaje się za niezaliczoną w przypadku otrzymania mniej niż 50 punktów. Osoby, które nie uzyskają pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej,  zostaną zdyskwalifikowane z postępowania rekrutacyjnego.

Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania rekrutacyjnego.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

I ETAP

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, informatyka, ekonomia

P. rozszerzony x 1

waga = 20%

waga = 10%

waga = 20%

waga = 20%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

II ETAP

Rozmowa kwalifikacyjna pozwala na potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów w tym języku. Odbywa się w języku angielskim. 

Może być realizowana w formie telekonferencji w przypadku kandydatów zagranicznych.

Kandydat odpowiada na 4 pytania, za każde pytanie może uzyskać maksymalnie 25 punktów, w sumie za odpowiedź na cztery pytania – maksymalnie 100 punktów. Rozmowę kwalifikacyjną uznaje się za niezaliczoną w przypadku otrzymania mniej niż 50 punktów. Osoby, które nie uzyskają pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej,  zostaną zdyskwalifikowane z postępowania rekrutacyjnego.

Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania rekrutacyjnego.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

I ETAP

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, informatyka, organizacja i zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, polityka

P. wyższy (HL) x 1

waga = 20%

waga = 10%

waga = 20%

waga = 20%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

II ETAP

Rozmowa kwalifikacyjna pozwala na potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów w tym języku. Odbywa się w języku angielskim. 

Może być realizowana w formie telekonferencji w przypadku kandydatów zagranicznych.

Kandydat odpowiada na 4 pytania, za każde pytanie może uzyskać maksymalnie 25 punktów, w sumie za odpowiedź na cztery pytania – maksymalnie 100 punktów. Rozmowę kwalifikacyjną uznaje się za niezaliczoną w przypadku otrzymania mniej niż 50 punktów. Osoby, które nie uzyskają pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej,  zostaną zdyskwalifikowane z postępowania rekrutacyjnego.

Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania rekrutacyjnego.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

I ETAP

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

waga = 20%

waga = 10%

waga = 20%

waga = 20%

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

II ETAP

Rozmowa kwalifikacyjna pozwala na potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów w tym języku. Odbywa się w języku angielskim. 

Może być realizowana w formie telekonferencji w przypadku kandydatów zagranicznych.

Kandydat odpowiada na 4 pytania, za każde pytanie może uzyskać maksymalnie 25 punktów, w sumie za odpowiedź na cztery pytania – maksymalnie 100 punktów. Rozmowę kwalifikacyjną uznaje się za niezaliczoną w przypadku otrzymania mniej niż 50 punktów. Osoby, które nie uzyskają pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej,  zostaną zdyskwalifikowane z postępowania rekrutacyjnego.

Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania rekrutacyjnego.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szzczebla centralnego:

  • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie;
  • Olimpiady Wiedzy o Mediach;

LAUREACI:

  • Olimpiady Historycznej;
  • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego;

LAUREACI:

  • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Terminy egzaminów

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 10 lipca 2018 r. ul. Bednarska 2/4 sala 0,07 od 10:00 do 13:00
adres skype: wdib@uw.edu.pl

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje