Uniwersytet Warszawski / Wydział "Artes Liberales"

Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska, stacjonarne, pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

19

Język wykładowy

polski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 12

Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska to nowatorski kierunek. W ramach różnorodnych zajęć studenci poznają kulturę krajów basenu Morza Śródziemnego w różnych jej przejawach, takich jak: literatura, sztuka, refleksja filozoficzna, prawo rzymskie – od starożytności po wiek XXI. Od pierwszego roku studiów studenci uczą się również języków śródziemnomorskich, kończąc edukację ze znajomością co najmniej jednego języka z puli do wyboru na poziomie B2, dzięki czemu zdobywają niezbędne narzędzie do zrozumienia kultury danego regionu, niezwykle cenne również ze względu na wymogi rynku pracy. Studenci zdobywają ponadto znajomość języka łacińskiego jako podstawowego dla kultury śródziemnomorskiej i jej recepcji. Fakultatywnie mogą poznać także podstawy języka starogreckiego oraz języka nahuatl.

Absolwenci kierunku rozumieją specyfikę interdyscyplinarnego podejścia do analizowanych zjawisk i znają metodologie badań związanych ze studiami nad kulturą. Ponadto potrafią interpretować teksty kultury z uwzględnieniem nowatorskiego ujęcia problematyki Śródziemnomorza jako dziedzictwa, którego siła oddziaływania wykracza poza geograficzne granice regionu. To ujęcie eksperymentalne i unikalne w kontekście studiów kulturoznawczych, pozwalające absolwentom na szerokie spojrzenie na kulturę w ogóle. Dzięki temu stają się gotowi do prowadzenia dialogu z respektem dla odmienności jego uczestników oraz z zachowaniem szacunku dla tożsamości historyczno-kulturowej regionów i państw. Tego rodzaju kompetencje zapewniają absolwentom atrakcyjną pozycję na rynku pracy, opierającym się w coraz większym stopniu na współpracy międzynarodowej.

Absolwenci cywilizacji śródziemnomorskiej zdobywają ponadto cenne kompetencje związane z umiejętnościami przedstawiania własnych poglądów, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej (zajęcia z kultury prezentacji, sztuki pisania, komunikacji międzykulturowej). Po ukończeniu studiów absolwenci są gotowi do kontynuowania edukacji (studia II i III stopnia) i rozpoczęcia pracy badawczej (w programie studiów są m.in. zajęcia z interpretacji źródeł oraz metodologii pracy naukowej); są jednocześnie otwarci i przygotowani do pracy poza systemem szkolnictwa wyższego – w instytucjach kultury, edukacji i tych wszystkich sektorach gospodarki, gdzie wymagana jest wiedza o kulturze i tradycji krajów basenu Morza Śródziemnego (np. animator kultury, redaktor, tłumacz, przewodnik turystyczny, dziennikarz, pracownik dyplomacji, pracownik instytucji europejskich).

Zasady kwalifikacji

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 50.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski,
j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden język obcy* do wyboru z:
j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski,
j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język obcy nowożytny (do wyboru z: j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski,
j. szwedzki,
j. słowacki)
**, język regionalny – kaszubski, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 20%

waga = 5%

waga = 5%

waga = 35%

waga = 35%

*Inny niż wskazany w kolumnie 3.
**Inny niż wskazany w kolumnach 3 i 4.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot punktowany

Matematyka

 

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski

 

Przedmiot punktowany

Jeden język obcy* do wyboru z:
j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny (do wyboru z: j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski)
**, język regionalny – kaszubski, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka, informatyka

waga = 20%

waga = 5%

waga = 5%

waga = 35%

waga = 35%

*Inny niż wskazany w kolumnie 3.
**Inny niż wskazany w kolumnach 3 i 4.

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Język obcy nowożytny**

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, sztuka, muzyka, łacina, greka klasyczna, język obcy nowożytny***, ekonomia, biologia, chemia, fizyka, informatyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 20%

waga = 5%

waga = 5%

waga = 35%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.
**Inny niż wskazany w kolumnie 3.
***Inny niż wskazany w kolumnach 3 i 4.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Język obcy nowożytny**

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, przedmiot z grupy „sztuka”, łacina, greka klasyczna, język obcy nowożytny***, organizacja i zarządzanie, ekonomia, polityka, psychologia, antropologia, biologia, chemia, fizyka, informatyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x1

waga = 20%

waga = 5%

waga = 5%

waga = 35%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.
**Inny niż wskazany w kolumnie 3.
***Inny niż wskazany w kolumnach 3 i 4.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

W przypadku kandydatów z maturą zagraniczną kwalifikowanych na zasadach obowiązujących obywateli polskich brane są pod uwagę wyniki wszystkich przedmiotów maturalnych. Pod uwagę brana będzie średnia ocen ze wszystkich przedmiotów.

Osiągnięcie maksymalnej punktacji ze wszystkich przedmiotów oznacza zdobycie 10 procent i 10 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pozostałe 90 punktów będzie można zdobyć uczestnicząc w egzaminie ustnym. Zorganizowany zostanie ustny sprawdzian potwierdzający predyspozycje kandydata do studiowania na kierunku: kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska. Na egzaminie sprawdzana będzie znajomość następujących zagadnień:

 • wiedza o literaturze Śródziemnomorza (0 - 30 punktów),
 • wiedza o historii Śródziemnomorza (0 - 30 punktów),
 • wiedza o kulturze Śródziemnomorza (0 - 30 punktów).

W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Warunkiem zakwalifikowania jest zdobycie minimum 50 punktów z wyników maturalnych i egzaminu ustnego.

Termin egzaminu: 12 lipca 2017 r., g. 13:00, Wydział „Artes Liberales”, Nowy Świat 69, sala konferencyjna.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów (przyznanie maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym) przyjmowani są wyłącznie LAUREACI ogólnopolskich olimpiad szczebla centralnego, którzy zajęli miejsca od pierwszego do dziesiątego (według punktacji) oraz LAUREACI (bez względu na miejsce) więcej niż jednej olimpiady szczebla centralnego. Dotyczy to następujących olimpiad:

 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka,
 • Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Nautologicznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Informatycznej.

Uwaga: ponieważ organizowane były dwie centralne olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
z każdej z tych olimpiad może być przyjętych tylko pięciu kandydatów – decyduje zajęte miejsce na każdej z nich.

Pozostali LAUREACI ww. olimpiad szczebla centralnego i posiadacze świadectwa dojrzałości kwalifikowani są wedle następujących zasad:

a) LAUREACI

 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

otrzymują maksymalną liczbę punktów z języka polskiego. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego.

b) LAUREACI

 • Olimpiady Matematycznej

otrzymują maksymalną liczbę punktów z matematyki. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego.

c) LAUREACI

 • olimpiad językowych

otrzymują maksymalną liczbę punktów z języka będącego przedmiotem olimpiady. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego.

d) LAUREACI

 • pozostałych olimpiad (spośród wyżej wymienionych)

otrzymują maksymalną liczbę punktów z przedmiotu do wyboru. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów przyjmowani są również:

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Terminy egzaminów

Dla kandydatów z dyplomem zagranicznym - 12 lipca 2017 roku

Miejsce ogłoszenia wyników

Konto IRK oraz tablica przy Dziekanacie Wydziału AL – Nowy Świat 69

Dodatkowe dokumenty

W sprawie rekrutacji prosimy pisać na mail - rekrutacja_cs@al.uw.edu.pl

Dodatkowe informacje