University of Warsaw / Faculty of Applied Linguistics / Institute of Applied Linguistics

Lingwistyka stosowana - ILS, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa (sekcja z językiem japońskim jako drugim), stacjonarne, pierwszego stopnia

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-06-05 to 2017-07-07 23:59:59

Limit of students

20

Language

Polish

Description

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 5

Admission rules

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 50

Kandydat przy zgłoszeniu zobowiązany jest zaznaczyć pierwszy język obcy (B). Może to być język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski. Językiem drugim (C) będzie język japoński, który będzie uczony na studiach od podstaw. Kwalifikacja odbywa się według jednej listy rankingowej w ramach języka C, niezależnie od zadeklarowanego języka B.

Uwaga! Deklarując język B trzeba mieć jednocześnie potwierdzenie jego znajomości w postaci odpowiedniego egzaminu maturalnego, względnie zaświadczenia o byciu laureatem/finalistą olimpiady językowej z danego języka i wynik z tego właśnie języka podstawić do wzoru w pole język obcy B. Jedynie język japoński nauczany jest od poziomu zerowego.

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy (B) do wyboru z:
j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski,
j. rosyjski,
j. hiszpański*

p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Dowolny język obcy*

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

waga = 15%

waga = 5%

waga = 40%

waga = 40%

*Nie można dwukrotnie wybrać tego samego języka

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Przedmiot wymagany

Język polski

 

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy (B) do wyboru z:
j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski,
j. rosyjski,
j. hiszpański*

Przedmiot wymagany

Dowolny język obcy*

waga = 15%

waga = 5%

waga = 40%

waga = 40%

*Nie można dwukrotnie wybrać tego samego języka

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy (B) do wyboru z:
j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski,
j. rosyjski,
j. hiszpański**

p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Dowolny język obcy**

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1


waga = 15%

waga = 5%

waga = 40%

waga = 40%

*Język L1 można wskazać tylko w przypadku braku oceny z j. polskiego. Osoby z obcym obywatelstwem, które nie zdawały egzaminu maturalnego z j. polskiego ani nie posiadają certyfikatu znajomości j. polskiego, są zobowiązane do odbycia rozmowy sprawdzającej znajomość tego języka. Pozytywny wynik tej rozmowy jest warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania (za wynik rozmowy nie są przyznawane punkty).
**Nie można dwukrotnie wybrać tego samego języka

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1*

p. niższy (SL) x 0,6
albo
p. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

p. niższy (SL) x 0,6
albo
p. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy (B) do wyboru z:
j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski,
j. rosyjski,
j. hiszpański**

p. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Dowolny język obcy**

p. niższy (SL) x 0,6
albo
p. wyższy (HL) x 1

waga = 15%

waga = 5%

waga = 40%

waga = 40%

*Język A1 z grupy 1. można wskazać tylko w przypadku braku oceny z j. polskiego. Osoby z obcym obywatelstwem, które nie zdawały egzaminu maturalnego z j. polskiego ani nie posiadają certyfikatu znajomości j. polskiego, są zobowiązane do odbycia rozmowy sprawdzającej znajomość tego języka. Pozytywny wynik tej rozmowy jest warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania (za wynik rozmowy nie są przyznawane punkty).
**Nie można dwukrotnie wybrać tego samego języka

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy (B) do wyboru z:
j. angielski, j. niemiecki,

j. francuski, j. rosyjski,
j. hiszpański**

Przedmiot wymagany

Dowolny język obcy**

waga = 15%

waga = 5% 

waga = 40% 

waga = 40% 

*Osoby z obcym obywatelstwem, które nie zdawały egzaminu maturalnego z j. polskiego ani nie posiadają certyfikatu znajomości j. polskiego, są zobowiązane do odbycia rozmowy sprawdzającej znajomość tego języka. Pozytywny wynik tej rozmowy jest warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania (za wynik rozmowy nie są przyznawane punkty).
**Język pierwszy i drugi muszą być od siebie różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Termin egzaminu z języka polskiego: 11 lipca 2017 r.

Exceptions from admission procedure

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują:

LAUREACI:

  • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu uzyskują:

LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

  • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego – z języka angielskiego,
  • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego – z języka niemieckiego,
  • Olimpiady Języka Francuskiego – z języka francuskiego,
  • Olimpiady Języka Rosyjskiego – z języka rosyjskiego,
  • Olimpiada Języka Hiszpańskiego – z języka hiszpańskiego.

Date of exams

Termin egzaminu z języka polskiego: 11 lipca 2017, godz. 10.00, sala 00.080, ul. Dobra 55

Additional information