University of Warsaw / Faculty of Oriental Studies

Orientalistyka, egiptologia, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-04 23:59:59

Limit of students

1

Language

Polish

Qualification procedure for parallel studies

Warunki kwalifikacji studentów Uniwersytetu Warszawskiego na pierwszy rok studiów równoległych:

  • zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów licencjackich lub magisterskich;
  • średnia ocen z dotychczasowych studiów co najmniej 4,0;
  • opinia dziekana wydziału macierzystego w formie załącznika do wniosku o przyjęcie na studia równoległe.

Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przysługują równe prawa w ubieganiu się o studia równoległe na Wydziale Orientalistycznym w formie stacjonarnej albo niestacjonarnej.

W wypadku gdy liczba kandydatów jest wyższa od zatwierdzonego limitu przyjęć, przyjmuje się osoby z najwyższą średnią ocen.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników:13 lipca 2018 r.

Additional information

Przyjmowanie dokumentów:
I tura: 16-18 lipca 2018 r.
II tura: 19-20 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Orientalistyczny