Uniwersytet Warszawski / Wydział Orientalistyczny

Orientalistyka, egiptologia, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-07-04 23:59:59

Limit miejsc

1

Język wykładowy

polski

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Warunki kwalifikacji studentów Uniwersytetu Warszawskiego na pierwszy rok studiów równoległych:

  • zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów licencjackich lub magisterskich;
  • średnia ocen z dotychczasowych studiów co najmniej 4,0;
  • opinia dziekana wydziału macierzystego w formie załącznika do wniosku o przyjęcie na studia równoległe.

Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przysługują równe prawa w ubieganiu się o studia równoległe na Wydziale Orientalistycznym w formie stacjonarnej albo niestacjonarnej.

W wypadku gdy liczba kandydatów jest wyższa od zatwierdzonego limitu przyjęć, przyjmuje się osoby z najwyższą średnią ocen.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników:13 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów:
I tura: 16-18 lipca 2018 r.
II tura: 19-20 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Orientalistyczny