University of Warsaw / Faculty of Applied Linguistics / Department of Central & East European Intercultural Studies

Eastern Slavic Studies, Inter-Cultural Studies of Central and Eastern Europe Specialization

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-04 23:59:59

Limit of students

2

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

OFERTA:

Studia w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej są połączeniem studiów humanistycznych oraz specjalistycznej wiedzy na temat regionu Europy Środkowo-Wschodniej i jej poszczególnych krajów (do wyboru: Ukraina, Niemcy, Rosja, Czechy i Słowacja, Litwa, Białoruś)

Studenci wybierają dwa kraje regionu, o których będą chcieli się uczyć oraz dwa języki z oferty Katedry (lektoraty oraz warsztaty komunikacyjne; razem 1080 godzin nauki języka na I stopniu studiów dziennych i 720 godzin nauki języków na II stopniu studiów). Oferujemy naukę języków od podstaw (do wyboru; j. białoruski, j. litewski, j. rosyjski, j. niemiecki, j. czeski, j. ukraiński)!

Studia przeznaczone są dla szerokiego grona kandydatów, pragnących zdobywać wiedzę na temat:

 • mediów, kultury wizualnej, pogranicz regionu Europy Środkowo-Wschodniej,
 • przedmiotów humanistycznych, kulturoznawczych,
 • literatury i sztuki poszczególnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej,
 • problematyki historyczno-politycznej, gospodarczej, społeczno-religijnej, w regionie i w poszczególnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Podczas studiów istnieje możliwość uczestniczenia w wymianach międzyuczelnianych, praktykach zagranicznych, spotkaniach szkoleniowych, wyjazdach naukowych. Studenci Katedry co roku odbywają wyjazd w ramach przedmiotu Studium terenowe, odwiedzając ważne dla kultury Europy Środkowo-Wschodniej miejsca (np. m.in. tereny pogranicza, wyjazdy na Wschód, na Litwę i Ukrainę).

Student otrzymuje możliwość studiowania w innych krajach Unii Europejskiej oraz w innych ośrodkach akademickich na terenie RP (na mocy umów z Uniwersytetem Warszawskim). Wykaz ośrodków współpracujących z Katedrą w ramach umów Erasmus + dostępny jest na stronie jednostki (m.in. Niemcy, Czechy, Włochy): http://ksi.uw.edu.pl/studenci/mobilnosc-studencka/program-erasmus-plus 

PRACA:

Nabyta w trakcie studiów wiedza i umiejętności okażą się przydatne osobom pragnącym podjąć pracę w

 • instytucjach zajmujących się upowszechnianiem i animacją kultury,
 • organizacjach pozarządowych, służbie cywilnej i samorządach,
 • w placówkach dyplomatycznych,
 • edukacyjnych,
 • naukowo-badawczych
 • oraz w wielu innych dziedzinach zróżnicowanego kulturowo rynku zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i krajów położonych na wschód od Unii.

Więcej informacji na stronie internetowej Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej.

Admission rules

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 30

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski, j. białoruski, j. słowacki, j. portugalski, j. szwedzki, j. ukraiński, j. litewski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: j.polski, matematyka,
j. obcy nowożytny
(j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. białoruski, j. słowacki,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. ukraiński, j. litewski),
biologia, chemia, historia, fizyka/fizyka i astronomia, historia muzyki, historia sztuki,
informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia

P. rozszerzony x 1

waga = 75%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 5%

Można dwa razy wskazać ten sam przedmiot

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski, j. białoruski, j. ukraiński, j. litewski

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: j.polski, matematyka,
j. obcy nowożytny
(j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. białoruski, j. ukraiński,
j. litewski),
biologia, chemia, historia, fizyka, historia muzyki, historia sztuki,
informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia

waga = 75%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 5%

Można dwa razy wskazać ten sam przedmiot

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:  język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, historia, informatyka, łacina, sztuka, muzyka, ekonomia, geografia, filozofia

P. rozszerzony x 1

waga = 75%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 5%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
W kolumnie 4 można wskazać po raz drugi przedmiot z kolumn 1,2 lub 3

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:    język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, historia, informatyka, łacina, przedmiot z grupy "sztuka", organizacja i zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, polityka, geografia, filozofia

P. wyższy (HL) x1

waga = 75%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 5%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
W kolumnie 4 można wskazać po raz drugi przedmiot z kolumn 1,2 lub 3

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, astronomia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, łacina, geografia, filozofia

waga = 75%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 5%

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
W kolumnie 4 można wskazać po raz drugi przedmiot z kolumn 1,2 lub 3

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Egzamin ustny sprawdzający umiejętność rozumienia pisemnego tekstu w języku polskim, umiejętność wypowiedzi w języku polskim w zakresie niezbędnym do podjęcia studiów w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej oraz zainteresowania problematyką kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej.

Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Termin egzaminu: 6 lipca 2018 r., godz. 10:00, Budynek Wydziału Lingwistyki Stosowanej ulica Szturmowa 4, sala 315

Exceptions from admission procedure

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie,
 • Olimpiady Medialnej,
 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information