University of Warsaw / Faculty of Applied Linguistics / Institute of Ukrainian Studies

Eastern Slavic Studies, Ukrainian studies with Russian and English languages

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-04 23:59:59

Limit of students

6

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 7

Celem studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie ukrainistyki, posiadających szczegółową wiedzę dotyczącą historii, literatury, kultury, współczesności i języka Ukrainy, wyposażonych w praktyczne umiejętności, takie jak znajomość języka ukraińskiego na poziomie C1 oraz języka rosyjskiego na poziomie B2 i języka angielskiego na poziomie B2. Studenci studiów licencjackich na specjalności Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim otrzymują wiedzę specjalistyczną z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa ukraińskiego oraz nauk ukrainoznawczych rozwijających się poza granicami Ukrainy (dorobek emigracji ukraińskiej), a także podstawowe umiejętności analizy zjawisk kulturowych i językowych typowych dla Europy Wschodniej. Nauka języka ukraińskiego i dwóch pozostałych języków stwarza możliwości szerszego dzielenia się zdobytą wiedzą oraz doświadczeniem w Europie i w świecie.

Wymienione wyżej kompetencje o charakterze specjalistycznym umożliwiają absolwentom studiów licencjackich na specjalności Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim kontynuowanie nauki na studiach II stopnia bądź podejmowanie pracy zawodowej w instytucjach kultury, instytucjach europejskich współpracujących z Ukrainą, organizacjach pozarządowych, mediach, szkolnictwie itp. Kwalifikacje nabyte w czasie studiów pozwalają absolwentom na wykonywanie, w sposób odpowiedzialny, różnych zawodów. Studia na kierunku Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim są unikatową ścieżką dydaktyczną na Uniwersytecie Warszawskim oraz na tle działalności innych uczelni w Polsce.

Admission rules

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 30

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki,
j. ukraiński,
j. białoruski, j. litewski,
j. mniejszości etnicznej - łemkowski, j. kaszubski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
j. polski, j. angielski,
j. francuski, j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski,
j. rosyjski, j. portugalski,
j. szwedzki, j. słowacki,
j. ukraiński, j. białoruski,
j. litewski, j. mniejszości etnicznej - łemkowski,
j. kaszubski, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, historia, historia sztuki

P. rozszerzony x 1

waga = 40%

waga = 10%

waga = 25%

waga = 25%

Można dwa razy wskazać ten sam przedmiot

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki,
j. ukraiński,
j. białoruski, j. litewski,
j. mniejszości etnicznej - łemkowski, j. kaszubski

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
j. polski, j. angielski,
j. francuski, j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski,
j. rosyjski, j. portugalski,
j. szwedzki, j. słowacki,
j. ukraiński, j. białoruski,
j. litewski, j. mniejszości etnicznej - łemkowski,
j. kaszubski, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, historia, historia sztuki

waga = 40%

waga = 10%

waga = 25%

waga = 25%

Można dwa razy wskazać ten sam przedmiot

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
j. polski, j. obcy nowożytny, ekonomia, geografia, filozofia, historia, sztuka, muzyka

P. rozszerzony x 1

waga = 40%

waga = 10%

waga = 25%

waga = 25%

*W przypadku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
W kolumnie 4 mozna po raz drugi wskać przedmiot z kolumny 1 lub 3.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
j. polski, j. obcy nowożytny, organizacja i zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, polityka, geografia, filozofia, historia, przedmiot z grupy "sztuka"

P. wyższy (HL) x 1

waga = 40%

waga = 10%

waga = 25%

waga = 25%

*W przypadku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
W kolumnie 4 mozna po raz drugi wskać przedmiot z kolumny 1 lub 3.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

 

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
j. polski, j. obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, historia, historia sztuki

waga = 40%

waga = 10%

waga = 25%

waga = 25%

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
Można dwa razy wskazać ten sam przedmiot

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wyniki z przedmiotów uzyskanych na maturze zostaną dostosowane do systemu oceniania kandydatów z maturą polską.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 6 lipca 2018 r., godz 11.00, ul. Szturmowa 4, budynek WLS, IV piętro, pokój 417.

Exceptions from admission procedure

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie,
 • Olimpiady Lingwistyki Matematycznej,
 • Olimpiady Medialnej,
 • Konkursu "Olimpiada Solidarności, Dwie dekady historii",
 • Olimpiady Wiedzy i Filmie i Komunikacji Społecznej.

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information