Uniwersytet Warszawski / Wydział Geologii

Applied Petroleum Geosciences (nauki o ziemi w poszukiwaniu węglowodorów), stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Język wykładowy

angielski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w rekrutacji otwartej) będąca warunkiem uruchomienia studiów: