Uniwersytet Warszawski / Wydział Geologii

Applied Petroleum Geosciences (nauki o ziemi w poszukiwaniu węglowodorów), stacjonarne, drugiego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-05 do 2017-07-07 23:59:59

Limit miejsc

2

Język wykładowy

angielski

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

O przyjęcie na studia równoległe mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny z zakresu nauk o ziemi (geologia, górnictwo i geologia, geofizyka, MSOŚ) lub chemii posiadające certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2. W przypadku większej niż limit liczby kandydatów o zakwalifikowaniu decydować będzie ocena na przedłożonym dyplomie.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 10 lipca 2017 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: do 20 lipca 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Geologii