Uniwersytet Warszawski / Wydział Historyczny / Instytut Historii Sztuki

Historia sztuki, stacjonarne, drugiego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-05 do 2017-07-07 23:59:59

Limit miejsc

1

Język wykładowy

polski

Opis

Studia drugiego stopnia są przeznaczone zarówno dla osób, chcących kontynuować studia po uzyskaniu tytułu licencjata historii sztuki, jak również z dziedzin pokrewnych, przede wszystkim humanistycznych.

Program dwuletnich studiów zapewnia uzyskanie szerokiej wiedzy o historii sztuki, jej dawnych i współczesnych metodach oraz jej miejscu w humanistyce. Skupiony jest wokół zajęć z wybranej specjalizacji odnoszących się do historii kultury, historycznego i współczesnego funkcjonowania instytucji muzealnych, współczesnej kultury wizualnej, krytyki i teorii sztuki, jej współczesnych mediów, architektury i ochrony zabytków.

Studia kończy przedłożenie pracy magisterskiej i egzamin dyplomowy. Ukończenie studiów II stopnia umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UW. Absolwenci historii sztuki nierzadko kontynuują prace naukową w takich instytucjach Polskiej Akademii Nauk, jak: Instytut Sztuki i Instytut Badań Literackich, w instytucjach kultury, takich jak: Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Pałac w Wilanowie, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Centrum Sztuki Współczesnej, Biblioteka Narodowa oraz muzeach i galeriach francuskich czy brytyjskich.

Studia w IHS UW ma za sobą również liczne grono osób aktywnych na rynku antykwarycznym, pracujących w mediach – od dziennikarzy telewizji i prasy, po pracowników agencji reklamowych.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna

Zagadnienia egzaminacyjne: Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zagadnień związanych z zainteresowaniami badawczymi kandydata/planowaną przez kandydata pracą magisterską.

Oceniana jest umiejętność posługiwania się terminologią historii sztuki, znajomość jej najważniejszych metod, jak również podstawowej literatury. Kandydat przygotowuje konspekt wybranego przez siebie zagadnienia wraz z literaturą dotyczącą przedmiotu jego zainteresowań, który jest podstawą przeprowadzenia rozmowy.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 17 lipca 2017 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 19 lipca 2017 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 20-21 lipca 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Historii Sztuki