University of Warsaw / Faculty of History / Institute of History

Jewish Studies

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-04 23:59:59

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Admission rules

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej czterech lektur z listy opublikowanej w późniejszym terminie (określonym w ogólnej części uchwały rekrutacyjnej) na stronie internetowej Instytutu Historycznego UW oraz w systemie Internetowej  Rejestracji Kandydatów. Kandydaci oceniani będą w skali od 0 do 100 pkt.

Do I tury rozmów kwalifikacyjnych - w lipcu 2018 r. - przystąpić będzie mógł każdy absolwent studiów wyższych albo student ostatniego roku studiów wyższych, zarejestrowany w systemie IRK. Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia będzie uzyskanie min. 30 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych.

W razie niewypełnienia limitu miejsc - we wrześniu 2018 r., po zakończeniu sesji poprawkowej przeprowadzona zostanie II tura rejestracji i rozmów kwalifikacyjnych. Będą mogli wziąć w niej udział wyłącznie absolwenci studiów wyższych. Tak, jak w I turze, warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia będzie uzyskanie min. 30 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Dla kandydatów z innych kierunków niż historia i kultura Żydów oraz licencjackich studiów judaistycznych innych uczelni, na I roku przewiduje się obowiązkowe zajęcia uzupełniające z programu studiów licencjackich: wstęp do badań żydowskich oraz wykład (plus egzamin) i ćwiczenia z epoki, w której student postanowił się specjalizować (łącznie 90h).

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Date of exams

Termin egzaminu: 17-19 lipca 2018 r.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 20 lipca 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 23-24 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Historyczny