University of Warsaw / Faculty of Applied Linguistics / Department of Central & East European Intercultural Studies

Eastern Slavic Studies, Inter-Cultural Studies of Central and Eastern Europe Specialization

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Limit of students

2

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 10

OFERTA:

Studia w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej są połączeniem studiów humanistycznych oraz specjalistycznej wiedzy na temat regionu Europy Środkowo-Wschodniej i jej poszczególnych krajów (do wyboru: Ukraina, Niemcy, Rosja, Czechy i Słowacja, Litwa, Białoruś)

Studenci wybierają dwa kraje regionu, o których będą chcieli się uczyć oraz dwa języki z oferty Katedry (lektoraty oraz warsztaty komunikacyjne; razem 1080 godzin nauki języka na I stopniu studiów dziennych i 720 godzin nauki języków na II stopniu studiów). Oferujemy naukę języków od podstaw (do wyboru; j. białoruski, j. litewski, j. rosyjski, j. niemiecki, j. czeski, j. ukraiński)!

Studia przeznaczone są dla szerokiego grona kandydatów, pragnących zdobywać wiedzę na temat:

  • mediów, kultury wizualnej, pogranicz regionu Europy Środkowo-Wschodniej,
  • przedmiotów humanistycznych, kulturoznawczych,
  • literatury i sztuki poszczególnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej,
  • problematyki historyczno-politycznej, gospodarczej, społeczno-religijnej, w regionie i w poszczególnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Podczas studiów istnieje możliwość uczestniczenia w wymianach międzyuczelnianych, praktykach zagranicznych, spotkaniach szkoleniowych, wyjazdach naukowych. Studenci Katedry co roku odbywają wyjazd w ramach przedmiotu Studium terenowe, odwiedzając ważne dla kultury Europy Środkowo-Wschodniej miejsca (np. m.in. tereny pogranicza, wyjazdy na Wschód, na Litwę i Ukrainę).

Student otrzymuje możliwość studiowania w innych krajach Unii Europejskiej oraz w innych ośrodkach akademickich na terenie RP (na mocy umów z Uniwersytetem Warszawskim). Wykaz ośrodków współpracujących z Katedrą w ramach umów Erasmus + dostępny jest na stronie jednostki (m.in. Niemcy, Czechy, Włochy): http://ksi.uw.edu.pl/studenci/mobilnosc-studencka/program-erasmus-plus 

PRACA:

Nabyta w trakcie studiów wiedza i umiejętności okażą się przydatne osobom pragnącym podjąć pracę w

  • instytucjach zajmujących się upowszechnianiem i animacją kultury,
  • organizacjach pozarządowych, służbie cywilnej i samorządach,
  • w placówkach dyplomatycznych,
  • edukacyjnych,
  • naukowo-badawczych
  • oraz w wielu innych dziedzinach zróżnicowanego kulturowo rynku zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i krajów położonych na wschód od Unii.

Więcej informacji na stronie internetowej Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej.

Admission rules

Warunkiem ubiegania się o miejsce na studiach drugiego stopnia jest uzyskanie dyplomu licencjata, magistra, inżyniera lub równoważnego na dowolnym kierunku.

Listę rankingową układa się na podstawie średniej, na którą składają się: ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz średnia ocen z całego okresu studiów.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Egzamin ustny sprawdzający umiejętność rozumienia pisemnego tekstu w języku polskim, umiejętność wypowiedzi w języku polskim w zakresie niezbędnym do podjęcia studiów w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej oraz zainteresowania problematyką kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej. Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 punktów.

Termin egzaminu: 6 lipca 2018 r.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 16-18 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej