Uniwersytet Warszawski / Wydział Psychologii

Psychologia (Psychology), stacjonarne, jednolite magisterskie, II TURA

Poziom kształcenia: jednolite magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 5 lat

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Język wykładowy

angielski

Opis

 

Limit miejsc wspólny dla ścieżki P i C

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

UWAGA!

* Studia w języku angielskim są płatne!

* Jednym z elementów rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim

WISP – Warsaw International Studies in Psychology, to pięcioletnie magisterskie studia psychologiczne w języku angielskim. Oferujemy unikalny, spersonalizowany program zajęć w małych grupach w bardzo międzynarodowym środowisku. Spotkasz studentów z ponad 25 różnych krajów, ponieważ nasz program to nie tylko studia po angielsku dla polskich studentów, ale coś, co przyciąga kandydatów z całej Europy i spoza niej.

Na wszystkich latach studiów jest w sumie mniej niż 150 studentów, więc grupy są małe i przeciętnie liczą 20-25 osób. Umożliwia to osobisty kontakt z wykładowcami, co daje wiele możliwości rozwoju osobistego. Wykładowcy oraz pracownicy administracyjni znają imiona studentów, co stwarza miłą i produktywną atmosferę.

Około 120 wykładowców jest związanych z WISP, a ok. 30% z nich to zagraniczni wykładowcy goszczący, przyjeżdżający z takich krajów jak USA, Kanada, Niemcy, Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania, Francja, Szwecja, Hiszpania, Austria, Izrael, Włochy itd.
Podsumowując, WISP oferuje możliwość rozwoju i zdobycia zawodu psychologa w bardzo stymulującym środowisku akademickim, którego nigdzie indziej nie znajdziesz. Więcej informacji: www.psychology.pl.

Zasady kwalifikacji

Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania do sprawdzianu predyspozycji: 30.
Minimalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej konieczna do zakwalifikowania na studia: 21

Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z dodatkowego sprawdzianu predyspozycji - rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w języku angielskim.

O zakwalifikowaniu na studia decyduje pozycja na ostatecznej liście rankingowej sporządzonej wyłącznie na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej. Na liście osób zakwalifikowanych nie zostaną uwzględnieni kandydaci, którzy z rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali mniej niż 70% możliwej do uzyskania liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

I ETAP

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. włoski,
j. hiszpański, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:  biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, chemia, filozofia,fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej, język regionalny - kaszubski, język obcy nowożytny*

P. rozszerzony x 1

waga = 20%

waga = 20%

waga = 20%

waga = 40%

*Języki w kolumnach 3 i 4 musza być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

II ETAP

Drugi etap rekrutacji stanowi punktowana rozmowa kwalifikacyjna, prowadzona w języku angielskim, dotycząca przeczytanej przez kandydata lektury.

Komisja egzaminacyjna może przyznać maksymalnie 10 punktów za każdy z ocenianych aspektów:

 • poziom zrozumienia tekstu;
 • samodzielność myślenia;
 • motywacja kandydata do podjęcia studiów psychologicznych.

Wynik rozmowy stanowi suma średnich punktów przyznanych przez członków komisji w poszczególnych ocenianych aspektach. O zakwalifikowaniu na studia decyduje pozycja na ostatecznej liście rankingowej sporządzonej wyłącznie na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunkiem pozytywnej oceny z rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie minimum 70% liczby możliwych punktów. Kandydaci, którzy z rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali mniej niż 70% możliwej liczby punktów nie zostaną  uwzględnieni liście rankingowej.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

I ETAP

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski,j. francuski,
j. niemiecki, j. włoski,
j. hiszpański, j. rosyjski

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, chemia, filozofia,fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej, język regionalny - kaszubski, język obcy nowożytny*

waga = 20%

waga = 20%

waga = 20%

waga = 40%

*Języki w kolumnach 3 i 4 musza być różne

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

II ETAP

Drugi etap rekrutacji stanowi punktowana rozmowa kwalifikacyjna, prowadzona w języku angielskim, dotycząca przeczytanej przez kandydata lektury.

Komisja egzaminacyjna może przyznać maksymalnie 10 punktów za każdy z ocenianych aspektów:

 • poziom zrozumienia tekstu;
 • samodzielność myślenia;
 • motywacja kandydata do podjęcia studiów psychologicznych.

Wynik rozmowy stanowi suma średnich punktów przyznanych przez członków komisji w poszczególnych ocenianych aspektach. O zakwalifikowaniu na studia decyduje pozycja na ostatecznej liście rankingowej sporządzonej wyłącznie na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunkiem pozytywnej oceny z rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie minimum 70% liczby możliwych punktów. Kandydaci, którzy z rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali mniej niż 70% możliwej liczby punktów nie zostaną uwzględnieni liście rankingowej.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

I ETAP

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny**, łacina, greka klasyczna, biologia, historia, geografia, chemia, fizyka, filozofia, ekonomia, informatyka

P. rozszerzony x 1

waga = 20%

waga = 20%

waga = 20%

waga = 40%

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
**Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

II ETAP

Drugi etap rekrutacji stanowi punktowana rozmowa kwalifikacyjna, prowadzona w języku angielskim, dotycząca przeczytanej przez kandydata lektury.

Komisja egzaminacyjna może przyznać maksymalnie 10 punktów za każdy z ocenianych aspektów:

 • poziom zrozumienia tekstu;
 • samodzielność myślenia;
 • motywacja kandydata do podjęcia studiów psychologicznych.

Wynik rozmowy stanowi suma średnich punktów przyznanych przez członków komisji w poszczególnych ocenianych aspektach. O zakwalifikowaniu na studia decyduje pozycja na ostatecznej liście rankingowej sporządzonej wyłącznie na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunkiem pozytywnej oceny z rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie minimum 70% liczby możliwych punktów. Kandydaci, którzy z rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali mniej niż 70% możliwej liczby punktów nie zostaną  uwzględnieni liście rankingowej.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

I ETAP

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny**, łacina, greka klasyczna, biologia, historia, geografia, chemia, fizyka, filozofia, informatyka, polityka, organizacja i zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia

P. wyższy (HL) x 1

waga = 20%

waga = 20%

waga = 20%

waga = 40%

 *Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

II ETAP

Drugi etap rekrutacji stanowi punktowana rozmowa kwalifikacyjna, prowadzona w języku angielskim, dotycząca przeczytanej przez kandydata lektury.

Komisja egzaminacyjna może przyznać maksymalnie 10 punktów za każdy z ocenianych aspektów:

 • poziom zrozumienia tekstu;
 • samodzielność myślenia;
 • motywacja kandydata do podjęcia studiów psychologicznych.

Wynik rozmowy stanowi suma średnich punktów przyznanych przez członków komisji w poszczególnych ocenianych aspektach. O zakwalifikowaniu na studia decyduje pozycja na ostatecznej liście rankingowej sporządzonej wyłącznie na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunkiem pozytywnej oceny z rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie minimum 70% liczby możliwych punktów. Kandydaci, którzy z rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali mniej niż 70% możliwej liczby punktów nie zostaną  uwzględnieni liście rankingowej.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

I ETAP

Wynik rekrutacyjny kandydatów legitymujących się maturą zagraniczną jest średnią ocen ze wszystkich egzaminów zdawanych na maturze (zarówno pisemnych jak i ustnych), przeliczonych na punkty procentowe proporcjonalnie do wyniku maksymalnego (w przypadku braku egzaminów maturalnych w systemie edukacji danego państwa – średnią wszystkich ocen z ostatniej klasy).

II ETAP

Drugi etap rekrutacji stanowi punktowana rozmowa kwalifikacyjna, prowadzona w języku angielskim, dotycząca przeczytanej przez kandydata lektury.

Komisja egzaminacyjna może przyznać maksymalnie 10 punktów za każdy z ocenianych aspektów:

 • poziom zrozumienia tekstu;
 • samodzielność myślenia;
 • motywacja kandydata do podjęcia studiów psychologicznych.

Wynik rozmowy stanowi suma średnich punktów przyznanych przez członków komisji w poszczególnych ocenianych aspektach. O zakwalifikowaniu na studia decyduje pozycja na ostatecznej liście rankingowej sporządzonej wyłącznie na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunkiem pozytywnej oceny z rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie minimum 70% liczby możliwych punktów. Kandydaci, którzy z rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali mniej niż 70% możliwej liczby punktów nie zostaną uwzględnieni liście rankingowej.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z przedmiotu dodatkowego otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Lingwistyki Matematycznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie,
 • Olimpiady Przedsiębiorczości.

Terminy egzaminów

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 18 września 2018 r.
Do rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany przeczytać jedną książkę z listy (do wyboru):
1. “Permanent Present Tense: The Unforgettable Life of the Amnesic Patient, H. M.” Suzanne Corkin (cała książka)
2. “The Noonday Demon” Andrew Solomon (rozdziały: "Depression", "Breakdowns", "Treatments", "Alternatives", "Populations")
3. “The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion” - Jonathan Haidt (cała książka)
Prosimy o zgłoszenie wyboru książki na study@wisp.uw.edu.pl

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rozmów kwalifikacyjnych zostaną ogłoszone na kontach IRK kandydatów. Termin ogłoszenia wyników: 20 września 2018 r. o godz. 14:00.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 21-26 września 2018 r. do godziny 12:00

Znajdź nas na mapie: Wydział Psychologii

Studia w języku angielskim są płatne. Zachęcamy do odwiedzenia strony studiów: www.psychology.pl, gdzie można znaleźć wiele przydatnych informacji o studiach.