Dziennikarstwo i medioznawstwo - Lista studiów


Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Dziennikarstwo i medioznawstwo, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, II TURA I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność Dokumentalistyka. Reportaż. Film TV, stacjonarne, drugiego stopnia II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność dziennikarstwo, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia, II TURA II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność dziennikarstwo, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność dziennikarstwo, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność dziennikarstwo, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny, stacjonarne, drugiego stopnia II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
razem: 13
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce