Ekonomia - Lista studiów


Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Economics (ekonomia), specjalność: International Economics, stacjonarne, drugiego stopnia, III TURA II stopnia stacjonarne
Ekonomia, Matematyka specjalność Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Ekonomia, specjalność ekonomia międzynarodowa, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia II stopnia niestacjonarne (wieczorowe)
Ekonomia, specjalność ekonomia międzynarodowa, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia, II TURA II stopnia niestacjonarne (wieczorowe)
Ekonomia, specjalność ekonomia międzynarodowa, stacjonarne, drugiego stopnia, II Tura II stopnia stacjonarne
Ekonomia, specjalność ekonomia przedsiębiorczości, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia, II TURA II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Ekonomia, specjalność ekonomia przedsiębiorczości, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia, III TURA II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Ekonomia, specjalność ekonomia przedsiębiorstwa, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia, II TURA II stopnia niestacjonarne (wieczorowe)
Ekonomia, specjalność ekonomia przedsiębiorstwa, stacjonarne, drugiego stopnia, II Tura II stopnia stacjonarne
Ekonomia, Zarządzanie specjalność Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Ekonomia; finanse, inwestycje i rachunkowość; informatyka i ekonometria, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia, II TURA I stopnia niestacjonarne (wieczorowe)
Ekonomia; finanse, inwestycje i rachunkowość; informatyka i ekonometria, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia, III TURA I stopnia niestacjonarne (wieczorowe)
Ekonomia; finanse, inwestycje i rachunkowość; informatyka i ekonometria, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia niestacjonarne (wieczorowe)
Ekonomia; finanse, inwestycje i rachunkowość; informatyka i ekonometria, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Ekonomia; finanse, inwestycje i rachunkowość; informatyka i ekonometria, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
razem: 15
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce