Ekonomia - Lista studiów


Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Economics (ekonomia), specjalność: International Economics, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia, II TURA II stopnia wieczorowe
Economics (ekonomia), specjalność: International Economics, stacjonarne, drugiego stopnia II stopnia stacjonarne
Economics (ekonomia), specjalność: International Economics, stacjonarne, drugiego stopnia, III TURA II stopnia stacjonarne
Ekonomia, Matematyka specjalność Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Ekonomia, specjalność ekonomia międzynarodowa, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA II stopnia stacjonarne
Ekonomia, specjalność ekonomia przedsiębiorstwa, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA II stopnia stacjonarne
Ekonomia, specjalność: ekonomia przedsiębiorczości, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia, III TURA II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Ekonomia, Zarządzanie specjalność Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Ekonomia; finanse, inwestycje i rachunkowość; informatyka i ekonometria, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia, II TURA II stopnia niestacjonarne (wieczorowe)
Ekonomia; finanse, inwestycje i rachunkowość; informatyka i ekonometria, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia, III TURA I stopnia niestacjonarne (wieczorowe)
Ekonomia; finanse, inwestycje i rachunkowość; informatyka i ekonometria, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
Ekonomia; finanse, inwestycje i rachunkowość; informatyka i ekonometria, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe I stopnia stacjonarne
razem: 12
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce