Politologia - Lista studiów


Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Politologia (Political Science), specjalność: Graduate Programme in Political Science, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA II stopnia stacjonarne
Politologia (Political Science), specjalność: Undergraduate Programme in Political Science, stacjonarne, pierwszego stopnia, II TURA I stopnia stacjonarne
Politologia, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia I stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Politologia, specjalność administracja publiczna, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Politologia, specjalność administracja publiczna, stacjonarne, drugiego stopnia II stopnia stacjonarne
Politologia, specjalność analiza i doradztwo polityczne, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Politologia, specjalność analiza i doradztwo polityczne, stacjonarne, drugiego stopnia II stopnia stacjonarne
Politologia, specjalność infobrokering polityczny, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Politologia, specjalność infobrokering polityczny, stacjonarne, drugiego stopnia II stopnia stacjonarne
Politologia, specjalność marketing polityczny, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Politologia, specjalność marketing polityczny, stacjonarne, drugiego stopnia II stopnia stacjonarne
Politologia, stacjonarne, pierwszego stopnia I stopnia stacjonarne
razem: 12
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce