Rekrutacja na studia -- pomoc

! W przypadku jeśli system IRK rozpoznaje, że kandydat ma oba poziomy z danego przedmiotu maturalnego, to w pierwszych trzech warunkach kandydat nie ma możliwości wyboru poziomu. System sam oblicza, który z poziomów jest korzystniejszy dla kandydata.

Kandydat ma możliwość wyboru poziomu tylko wtedy, gdy na danym kierunku zastrzeżone zostało, że nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie.

.......................................................................................................................................................................................................................

! Jeżeli kandydat nie zna jeszcze wyników maturalnych, to zapisując się na wybrany kierunek może zaznaczyć przedmioty maturalne i poziomy egzaminów, a po otrzymaniu wyników maturalnych uzupełnić te dane na koncie rejestracyjnym. Ta sama zasada obowiązuje przy rejestracji na studia drugiego stopnia.

...................................................................................................................................................................................................................

! Na etapie rejestracji na studia nie trzeba również podawać numeru świadectwa dojrzałości lub dyplomu studiów. Te dane należy uzupełnić przed wydrukiem podania o przyjęcie na studia.

...................................................................................................................................................................................................................

! Kandydat może zmieniać wybrane przy zapisie na dany kierunek przedmioty i poziomy do końca trwania rejestracji na ten kierunek (również w przypadku gdy dokonał już opłatę rekrutacyjną). 

...................................................................................................................................................................................................................

! Od kandydatów z tzw. nową maturą (2005-2014) oraz dyplomem IB i EB brane są w rekrutacji wyniki maturalne jedynie z egzaminów pisemnych.

...................................................................................................................................................................................................................

! Na konto bankowe wygenerowane przez system IRK należy wpłacać jedynie opłaty rekrutacyjne. Do wpłaty za legitymację studencką czy czesne przeznaczone są inne konta (więcej informacji w linkach poniżej). Nie należy również wpłacać opłaty rekrutacyjnej na konto w IRK należące do innego kandydata (ostatnie 11 cyfr tego konta to PESEL kandydata).  

...................................................................................................................................................................................................................

! Kandydaci z tytułem laureata lub finalisty olimpiady, którym przysługuje całkowite zwolnienie z postępowania na dany kierunek muszą wczytać na koncie rejestracyjnym zaświadczenie o uzyskanym tytule oraz zapisać się na kierunek. Bez zapisu olimpijczyka na kierunek, na którym przysługuje mu uprawnienie, Biuro ds. Rekrutacji nie może zatwierdzić zaświadczenia.

...................................................................................................................................................................................................................

! Osoby, które założą konto rejestracyjne za pośrednictwem platformy ePUAP będą miały dostęp z tego konta do swoich wyników maturalnych pobranych z Krajowego Rejestru Matur (KReM) na potrzeby rekrutacji na studia.

...................................................................................................................................................................................................................

Inne ważne informacje dla:

  1. kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB) i Maturą Europejską (EB)
  2. kandydatów z maturą dwujęzyczną
  3. laureatów i finalistów olimpiad szczebla centralnego
  4. kandydatów na studia drugiego stopnia
  5. kandydatów niepełnosprawnych
  6. kandydatów z zagranicy

Opłata rekrutacyjna

Wymagane dokumenty

Honorowane dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na studia prowadzone w tym języku

Podstawy prawne rekrutacji

Opłaty za studia

Akademiki, pomoc materialna i inne sprawy studenckie

Elektroniczna Legitymacja Studencka