European Union
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2021/22

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Studies Varsavianistyczne

Details
Code SP-HI-SPV
Organizational unit Faculty of History
Field of studies History
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 20 592, 0 22 82 80 103
podyplomowe.wh@uw.edu.pl
Office opening hours Od poniedziałku do piątku 09.00-15.00 (pokój 5 lub 7),
soboty 8.30-15.30 (w terminach zjazdów)
WWW address http://historia.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (05.03.2021 00:00 – 15.09.2021 23:59)

Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym, zainteresowanych Warszawą dawną i współczesną. Pozwalają poznać specyfikę rozwoju urbanistycznego miasta stołecznego Warszawy, uwarunkowania demograficzne charakterystyczne dla dotkniętej dwoma wojnami aglomeracji. Studia dostarczają też wiedzy o architekturze i życiu kulturalnym Warszawy oraz relacjach z regionem mazowieckim, Do podjęcia studiów zachęcamy szczególnie nauczycieli, dziennikarzy, przewodników turystycznych, muzealników, bibliotekarzy, pracowników urzędów kulturalno-oświatowych, urzędników administracji centralnej i samorządowej.

Kandydaci

Osoby z tytułem licencjata, magistra lub inżyniera, które ukończyły dowolny kierunek studiów.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (265 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Wstęp do badań historii Warszawy, Ludność Warszawy w perspektywie historycznej, Kartografia i urbanistyczny rozwój Warszawy, Warszawa - stolica Mazowsza i Rzeczypospolitej, Władze samorządowe Warszawy - od lokacji do końca XVI w., Gospodarka i społeczeństwo miejskie XVI w., Władze samorządowe Warszawy - XVII-XVIII w., Gospodarka i społeczeństwo miejskie XVII-XVIII w., Architektura i sztuka Warszawy (średniowiecze, barok, oświecenie), Życie kulturalne Warszawy, Warszawa - stolica narodu XIX w., Władze i samorząd Warszawy XIX w., Gospodarka i społeczeństwo miejskie - nowe wyzwania XIX w., Warszawa - stolica narodu XX w., Władze i samorząd Warszawy XX w., Gospodarka i społeczeństwo miejskie - nowe wyzwania XX w., Warszawa dwóch wojen - 1914-1918 i 1939-1945, Architektura i sztuka Warszawy - XIX i XX w., Nekropolie Warszawy, Warszawska zieleń miejska, Warszawa dnia dzisiejszego i jutra, Warszawa a region. Wzajemne relacje, Muzea, archiwa i biblioteki Warszawy, Projektowanie tras turystycznych po Warszawie, Uwarunkowania prawne pracy przewodnika miejskiego.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z Instytutu Historycznego UW i Instytutu Historii Sztuki UW, Wydziału Architektury PW i SGGW, Muzeum UW, Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Muzeum Powstania Warszawskiego, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, Zamku Królewskiego. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń oraz zajęć terenowych.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Andrzej Karpiński, prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, prof. UW dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska, prof. UW dr hab., Jarosław Czubaty, dr hab. Aneta Pieniądz, dr Jacek Kordel, dr Katarzyna Wagner, dr Paweł Weszpiński, Jerzy Bracisiewicz.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele co 2 tygodnie

Zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów objętych programem, w tym pracy dyplomowej.

Absolwenci

Absolwent zna przełomowe wydarzenia z dziejów miasta i jego relacji z regionem. Umie scharakteryzować proces rozwoju miasta (urbanistycznego i społecznego) od jego lokacji do powstania wielkomiejskiej aglomeracji warszawskiej. Rozpoznaje style architektoniczne, posługuje się biegle historyczną mapą miasta. Zna literaturę varsavianistyczną i różne typy źródeł historycznych świadczących o życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym Warszawy różnych epok. Rozumie historyczne uwarunkowania współczesnego oblicza miasta. Umie krytycznie analizować wizje rozwoju Warszawy tworzone przez dzisiejszych architektów i urbanistów. Dzięki bogatej wiedzy zdobytej podczas studiów absolwent rozumie Warszawę i chętnie angażuje się w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Nawiązuje też liczne kontakty z miłośnikami miasta - pozytywnie zakręconymi warszawiakami. Ponadto absolwent uzyskuje kompetencje pozwalające samodzielnie planować trasy turystyczne po Warszawie.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

1. Podanie o przyjęcie na studia - wydrukowane z IRK
2. Deklaracja o odpłatności za studia - wydrukowana z IRK
3. Kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu w Sekretariacie Studiów Podyplomowych)

Opis rekrutacji

Rekrutacja za pośrednictwem systemu IRK na podstawie dokumentów odbywa się raz w roku.

O terminie składania dokumentów osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane za pośrednictwem systemu IRK. Nie przyjmujemy dokumentów przed oficjalnym ogłoszeniem wyników postepowania rekrutacyjnego.

Czesne

4 500 PLN