• log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Application of Chemistry in Environmental Protection. Exchange chromatography

Details
Code SP-CH-ORS
Organizational unit Faculty of Chemistry
Field of studies Chemistry, Environmental Protection
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 12
Admission limit 24
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Żwirki i Wigury 101,
02-089 Warszawa
tel. 0 22 55 25 644
e-mail: gierczak@chem.uw.edu.pl
Office opening hours 11.00-14.00 mgr Agnieszka Łagoda, astasiak@chem.uw.edu.pl
WWW address http://www.chem.uw.edu.pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.06.2022 00:00 – 30.09.2022 23:59)

Wykłady (codziennie 2 godziny), a przede wszystkim praktyczne zajęcia w laboratorium (codziennie 4-5 godzin) mają na celu przygotowanie chemików analityków do analiz związków organicznych technikami chromatografii gazowej i cieczowej (głównie w próbkach naturalnych).

Kandydaci

Analityk o pogłębionych umiejętnościach analizy śladów związków organicznych w próbkach naturalnych metodami chromatograficznymi.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (160 godzin, 75 punktów ETCS) obejmuje następujące przedmioty: Chromatografia gazowa, Chromatografia cieczowa, Spektrometria mas, Pobór i przygotowanie próbek do analizy chromatograficznej, Chemometria i Statystyka.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Zbigniew Stojek, dr hab. Magdalena Biesaga, prof. ucz., prof. dr hab. Tomasz Gierczak, dr hab. Wojciech Hyk, prof. ucz., dr hab. Ewa Poboży, prof. ucz., dr Bartłomiej Witkowski, mgr Jarosław Bartulewicz.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, 9 zjazdów weekendowych w sobotę i niedzielę

Zaliczenia

Egzamin.

Absolwenci

Analityk o pogłębionych umiejętnościach analizy śladów związków organicznych w próbkach naturalnych metodami chromatograficznymi.


Rekrutacja

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność poprawnie złożonego kompletu dokumentów w sekretariacie Studium Podyplomowego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt z kierownikiem:

Prof. dr hab. Tomasz Gierczak
al. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa;
tel.: (22) 55 26 544 lub e-mail: gierczak@chem.uw.edu.pl

 

Wymagane dokumenty

  • wydrukowane z systemu IRK podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, podpisane przez kandydata/tkę
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia)
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85,00 zł

Sposób składania dokumentów: przesłanie kompletu dokumentów rekrutacyjnych na adres korespondencyjny podany na stronie internetowej Studium Podyplomowego

Miejsce składania dokumentów: Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Żwirki i Wigury 101, 01-089 Warszawa, prof. Tomasz Gierczak

 

Terminy

Termin ogłoszenia wyników: 4 października 2022 r.

Termin składania dokumentów: 1 czerwca 2022 r. - 30 września 2022 r.

Czesne

 5200 zł