• log in
 • create an account

Admission for postgraduate studies 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Eastern Studies

Details
Code SP-PSW
Organizational unit Faculty of Oriental Studies
Field of studies Eastern Studies
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 6
Admission limit 26
Duration 2 semestry
Recruitment committee address ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa, pokój 161, I piętro w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej tel. 0 22 55 27 991
WWW address http://www.studium.uw.edu.pl
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)


Kandydaci

Preferowani są absolwenci studiów z zakresu nauk społecznych, studiów humanistycznych, osoby zainteresowane polityką wschodnią i/lub zajmujące się nią zawodowo. Pracownicy administracji centralnej i samorządowej odpowiedzialni za współpracę międzynarodową oraz biznesu.
 

Opis studiów

 Studia koncentrują się na praktycznych i teoretycznych zagadnieniach związanych z polityką wschodnią. Kładziemy nacisk na kwestie gospodarcze, bezpieczeństwo energetyczne, praktyczne elementy funkcjonowania służby zagranicznej. 
Wyjątkowy zestaw wykładowców, łączenie wiedzy z różnych dyscyplin, łączenie praktyki z teorią, małe grupy słuchaczy, koncentracja na praktycznych zagadnieniach polityki wschodniej.

Program studiów

Stworzyliśmy unikalny w skali kraju program studiów wschodnich łączących elementy teorii stosunków międzynarodowych, politologii oraz praktycznej wiedzy na temat relacji międzynarodowych. Przedmioty zawarte w naszym programie studiów obejmują następującą tematykę: polska polityka wschodnia, sowietologia, zagadnienia narodowościowe Europy Wschodniej, Bałkanów, Rosji i Kaukazu, Historia Rosji do 1918 r., historia ZSRR, dzieje Rosji po 1991 r., geopolityka, postkomunizm, bałkany 1917-1991, stosunki międzynarodowe w regionie Europy Wschodniej i Europy Środkowej, geografia polityczna Europy Wschodniej, Środkowej, Bałkanów, Rosji i Kaukazu, Ukraina 1917-2010, Białoruś 1991-2010, państwa bałtyckie 1917-2010, Federacja Rosyjska, Kaukaz i Azja Środkowa 1991-2010, system władzy Federacji Rosyjskiej, współpraca gospodarcza i kulturalna, współpraca wojskowa w regionie, służby specjalne ZSRR i Federacji Rosyjskiej, służby specjalne państw post-sowieckich. 

Wykładowcy

Wśród wykładowców są uznani badacze polityki zagranicznej, najczęściej jednocześnie dysponujący praktycznym doświadczeniem: pracownicy cywilnej służby państwowej, dyplomaci, wojskowi, praktycy z doświadczeniem biznesowym i w administracji m.in:  Adam Balcer, Natalia Bryżko, Grzegorz Chmielewski, Maciej Dachowski, kons.Marek Gołkowki, dr Rigels Halili, dr Wojciech Jakóbik, dr David Kolbaia, dr hab. Paweł Kowal, dr hab. Mariusz Kowalski, płk Tadeusz Krząstek, dr hab. Agnieszka Legucka, amb. Piotr Marciniak, dr Marek Menkiszak, amb. Jerzy Nowakowski, amb. Katarzyna Pełczynska-Nałęcz, dr hab. Piotr Potejko, Michał Potocki, Paweł Purski, amb. Wiktor Ross, dr Anton Saifullayeu, amb. Leszek Szerepka, Wojciech Wróbel.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zajęcia soboty i niedziele, zjazdy dwa razy w miesiącu.

Zaliczenia

Zaliczenie na ocenę lub egzamin.


Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej online (z zakresu zainteresowań kandydata kwestiami „wschodnimi”).

 Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia-wydrukowane z systemu IRK i własnoręcznie podpisane,
 • życiorys zawodowy lub CV,
 • oryginał/odpis dyplomu z suplementem ukończenia studiów wyższych.

Komplet dokumentów można wysłać na adres:

Uniwersytet Warszawski

Studium Europy Wschodniej
Podyplomowe Studia Wschodnie
Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

lub dostarczyć do sekretariatu ds. studenckich, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa, budynek Biblioteki Uniwersyteckiej, I piętro p. 161 (w godzinach pracy sekretariatu od pn.-czw. w godz.: 10.00-14.00).

Terminy

I tura rekrutacji:

Rejestracja w systemie IRK: od 16 maja do 4 lipca 2022 r.

Opłata rekrutacyjna: uiszczona do jednego dnia po zakończeniu terminu rejestracji w IRK.

Rozmowa kwalifikacyjna: 11,12 lipca 2022 r.

Ogłoszenie wyników: 14 lipca 2022 r.

Składanie dokumentów: do 7 lipca 2022 r.

II tura rekrutacji

Rejestracja w systemie IRK: od 18 lipca do 19 września 2022 r.

Opłata rekrutacyjna: uiszczona do jednego dnia po zakończeniu terminu rejestracji w IRK.

Rozmowa kwalifikacyjna: 26, 27 września 2022 r.

Ogłoszenie wyników: 29 września 2022 r.

Składanie dokumentów: do 22 września 2022 r.

III tura rekrutacji

Rejestracja w systemie IRK: od 17 października do 19 października 2022 r.

Opłata rekrutacyjna: uiszczona do jednego dnia po zakończeniu terminu rejestracji w IRK.

Rozmowa kwalifikacyjna: 26 października 2022 r.

Ogłoszenie wyników: 28 października 2022 r.

Składanie dokumentów: do 21 października 2022 r.

IV tura rekrutacji

Rejestracja w systemie IRK: od 16 listopada do 17 listopada 2022 r.

Opłata rekrutacyjna: uiszczona do jednego dnia po zakończeniu terminu rejestracji w IRK.

Rozmowa kwalifikacyjna: 24 listopada 2022 r.

Ogłoszenie wyników: 25 listopada 2022 r.

Składanie dokumentów: do 23 listopada 2022 r.

Czesne / opłaty

7 500 zł - Opłata w w systemie ratalnym (2 raty):

 • I  rata  (3750 zł), płatna do 15 grudnia 2022 r.
 • II rata  (3750 zł), płatna do 15 kwietnia 2023 r.

7 500 zł - Opłata w w systemie ratalnym (4 raty):

 • I rata    (1875 zł), płatna do 15 grudnia 2022 r.
 • II rata   (1875  zł), płatna do 15 lutego 2023 r.
 • III rata  (1875  zł), płatna do 15 kwietnia 2023 r.
 • IV rata  (1875  zł), płatna do 15 czerwca 2023 r.