European Union

Transfers from other universities for first-cycle, second-cycle and long-cycle Master-level studies 2019/2020

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Applied Hispanic Studies

Details
Code NW1-IB-H
Organizational unit Faculty of Modern Languages
Field of studies Applied Hispanic Studies
Form of studies part-time (evening)
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
Duration 3 years
Recruitment committee address rekrutacja.iber@uw.edu.pl
WWW address https://www.iberystyka.uw.edu.pl/
Required documents
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (05.06.2019 00:00 – 11.09.2019 23:59)

 

Studia oferują szeroki zakres umiejętności i wiedzy związanych z porozumiewaniem się w języku hiszpańskim oraz umożliwiają dostęp do kultury Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej (literatura, sztuka, historia). Przedmiotem badań jest również sam język (językoznawstwo).

Studenci mają możliwość uczenia się języka hiszpańskiego od podstaw (po trzech latach intensywnej nauki osiągają poziom C1), a także pogłębiania znajomości wybranego innego języka obcego. Duża liczba godzin zajęć poświęconych praktycznej nauce języka hiszpańskiego w połączeniu z szerokim wachlarzem zajęć do wyboru, prowadzonych od drugiego roku studiów w całości w języku hiszpańskim, zapewnia absolwentom Hispanistyki Stosowanej możliwość zdobycia wiedzy pozwalającej na twórczą interpretację oraz czynne uczestnictwo w zjawiskach kulturowych i społecznych zachodzących w świecie hiszpańskojęzycznym.

Kadra naukowa i dydaktyczna skupiająca najlepszych w kraju oraz uznanych za granicą specjalistów oferuje studentom kierunku zajęcia, na których zdobywają wiedzę zróżnicowaną i umiejętnie zsyntetyzowaną. Podczas zajęć studenci zachęcani są do samodzielnego poszukiwania ciekawych treści i rozwiązań.

Studenci zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi dziejów oraz dziedzictwa kulturowego Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej, uczą się rozumienia podłoża zjawisk, które znajdują się w centrum zainteresowań współczesnych badaczy oraz twórców kultury. Wielość zagadnień, ich wzajemne przeplatanie się i powiązania pomagają studentom Hispanistyki Stosowanej w wypracowaniu postawy otwartości oraz kształtują ich kreatywność i ciekawość świata, czemu sprzyjają wyjazdy do Hiszpanii w ramach Programu Erasmus.

Zajęcia oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich odbywają się w budynku przy ul. Oboźnej 8, wchodzącym w skład Kampusu Głównego UW oraz w nowoczesnym budynku przy ul. Dobrej 55, naprzeciwko nowego BUW-u. Zajęcia na studiach niestacjonarnych prowadzone są po godzinie 15:00.

Absolwenci są przygotowani do wejścia na rynek pracy krajowy i zagraniczny dzięki znajomości języka hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym, są również przygotowani do odnalezienia się w realiach życia każdego z licznych krajów hiszpańskojęzycznych. Wielowymiarowy charakter zajęć pozwala im na podejmowanie pracy związanej z tłumaczeniami, redakcją tekstów, podróżami, public relations a także w wielu instytucjach kultury czy środkach masowego przekazu.

Studia są też znakomitą podstawą do podjęcia studiów drugiego stopnia, oferowanych przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na kierunku Filologia Iberyjska. Poziom merytoryczny a także inne atuty studiów I stopnia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich sprawiły, iż zostały one w roku akademickim 2017/18 ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną na ocenę Wyróżniającą. Jest to wielki zaszczyt  oraz docenienie jakości naszego kształcenia.

 

 

 

 


Zasady kwalifikacji

Przyjęcie z uwzględnieniem następujących kryteriów:

  • średnia ocen ze studiów,
  • liczba przedmiotów do uzupełnienia wynikająca z różnic programowych.

W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: iberystyka, specjalność: hiszpańska.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 20 września 2019 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 23-24 września 2019 r., godz. 10:00-13:00
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 25-26 września 2019 r., godz. 10:00-12:00
  • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 27, 30 września 2019 r., godz. 10:00-12:00

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: mgr Tamara Sobolska 22-55-22-208 t.sobolska@uw.edu.pl

Znajdź nas na mapie:
Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich