European Union

Transfers from other universities for first-cycle, second-cycle and long-cycle Master-level studies 2019/2020

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Bioinformatics and Systems Biology

Details
Code S1-BIOINF
Organizational unit Faculty of Mathematics, Informatics, and Mechanics
Field of studies Bioinformatics and Systems Biology
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
Duration 3 years
Recruitment committee address rekrutacja@mimuw.edu.pl
WWW address https://www.mimuw.edu.pl/
Required documents
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (12.08.2019 00:00 – 06.09.2019 23:59)

 

Bioinformatyka jest stosunkowo młodą, dynamicznie rozwijającą się dyscypliną, zajmującą się zastosowaniem technik przetwarzania danych w badaniach nad problemami biologicznymi. Takie projekty, jak Human Genom Project nie byłyby możliwe bez użycia nowoczesnych metod informatyki i matematyki. Bioinformatyka stwarza możliwość znalezienia ciekawej pracy między innymi w ośrodkach zajmujących się modelowaniem biologicznym, projektowaniem leków czy analizą danych medycznych.

 

Studia na kierunku Bioinformatyka i biologia systemów są przyporządkowane do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz dyscyplin: matematyka, informatyka, nauki biologiczne i nauki fizyczne. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Zajęcia są prowadzone przez pracowników Wydziału Biologii, Wydziału Fizyki oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Zdecydowana większość zajęć odbywa się na Kampusie Ochota.

 

W czasie trwania studiów studenci zdobywają solidne podstawy teoretyczne z różnych obszarów nauk ścisłych i przyrodniczych, od podstaw algebry, analizy matematycznej i teorii gier po mechanikę kwantową i ekologię. Nabywają także ważne umiejętności praktyczne, takie jak programowanie w językach skryptowych i obiektowych, konstruowanie algorytmów, posługiwanie się zaawansowanymi strukturami danych. Dzięki temu znajdują później zatrudnienie jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych w instytucjach naukowych zajmujących się zarówno naukami biologicznymi, jak i medycznymi czy rolniczymi oraz w firmach komercyjnych, zarówno o profilu biotechnologicznym, jak i farmaceutycznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zasady kwalifikacji

Kwalifikacja konkursowa zostanie przeprowadzona na podstawie wyników dotychczasowych studiów, spośród kandydatów, którzy zaliczyli rok lub dwa lata studiów na bioinformatyce lub kierunku pokrewnym w innej uczelni. Kandydata można odrzucić, jeśli zestaw treści programowych w innej uczelni znacząco odbiegał od zestawu treści programowych, jakie w analogicznym okresie studiów obowiązywały studentów odpowiedniego roku i kierunku studiów na WMIM. Ostateczną decyzję podejmuje Dziekan.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na WMIM w trybie studiów równoległych lub przeniesienia z innej uczelni składają następujące dokumenty:

  • podanie;
  • życiorys;
  • wypis ocen oraz sylabusy przedmiotów kierunkowych, poświadczone przez dziekanat uczelni macierzystej;
  • zaświadczenie o liczbie w pełni zaliczonych lat studiów.

Wskazane jest także dołączenie listu motywacyjnego i listu rekomendacyjnego od samodzielnego pracownika naukowego.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 20 września 2019 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 25-26 września 2019 r., godz. 9:30-12:30
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 27, 30 września 2019 r., godz. 9:30-12:30

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje


Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni:
dr Agata Janowska 22-55-44-401 rekrutacja@mimuw.edu.pl

Znajdź nas na mapie:
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki