European Union

Transfers from other universities for first-cycle, second-cycle and long-cycle Master-level studies 2019/2020

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Ethnology and Cultural Anthropology

Details
Code S1-EAK
Organizational unit Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Field of studies Ethnology and Cultural Anthropology
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
Duration 3 years
Recruitment committee address k.sniecinska@uw.edu.pl
WWW address https://www.etnologia.uw.edu.pl/
Required documents
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (05.06.2019 00:00 – 11.09.2019 23:59)

 

Studia I stopnia na kierunku etnologia i antropologia to intensywny kurs dla osób zainteresowanych jakościowymi badaniami nad współczesnymi problemami i przemianami społeczeństwa i kultury. Podczas studiów studenci zapoznają się z szerokim i zróżnicowanym materiałem teoretycznym sytuującym się na granicy nauk humanistycznych i społecznych.

 

Program studiów na kierunku etnologia i antropologia obejmuje zagadnienia z następujących dyscyplin – nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne i elementy filozofii. Wykładowcy kładą nacisk nie tylko na znajomość kanonicznych tekstów i badań przełomowych dla etnologii i antropologii, lecz systematycznie aktualizują przekazywane treści i dostosowują ofertę przedmiotów do aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych, takich jak migracje, procesy etniczne, globalizacja, przemiany polityczne, rozwój mediów, dylematy związane ze zdrowiem i opieką medyczną i wiele innych. Uczestnicy studiów zdobywają wiedzę nie tylko o rodzimym, „zachodnim” społeczeństwie i kulturze, ale także o kulturach i społeczeństwach pozaeuropejskich.

 

Studenci mają unikatową możliwość rozwijania własnego warsztatu badawczego dzięki obowiązkowym wyjazdom terenowym w ramach Laboratorium etnograficznego. W oparciu o samodzielnie zebrany i przeanalizowany materiał badawczy, studenci przygotowują oryginalne prace dyplomowe, a także nabywają kompetencji cenionych na rynku pracy, takich jak warsztat badawczy, umiejętność przygotowywania projektów badawczych, analiza oraz interpretacja materiałów pozyskiwanych ze zdywersyfikowanych źródeł.

 

Absolwenci studiów I stopnia przygotowani są do rozwijania warsztatu i wiedzy na studiach II stopnia. Potrafią samodzielnie projektować i prowadzić badania terenowe, mają także bogatą wiedzę dotyczącą szeroko rozumianych relacji pomiędzy kulturą i społeczeństwem. Są przygotowani do pracy w ośrodkach badawczych, instytucjach kultury, a także w podmiotach działających na rzecz rozwoju kultury i społeczności lokalnych.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej przy ul. Żurawiej 4. Badania terenowe – od drugiego do piątego semestru studiów – odbywają się w lokalizacjach zgodnych z aktualną ofertą Laboratoriów etnograficznych, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 

Szczegółowy program studiów dostępny jest tutaj.

 

 

 

 

 

 

 

 


Zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia jest ukończony I rok studiów w macierzystej jednostce.

Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna punktowana do 20 pkt. Minimalna liczba punktów potrzebna do zaliczenia rozmowy wynosi 11.

Elementy brane pod uwagę:

  • umiejętność formułowania wypowiedzi – max. 5 punktów;
  • znajomość literatury przedmiotu z zakresu etnologii i antropologii kulturowej, a także związanej z zainteresowaniami kandydata – max. 5 punktów;
  • dokonania (aktywność w studenckich projektach naukowo-badawczych) – max. 5 punktów;
  • plany związane ze studiami w IEiAK – max. 5 punktów.

Zagadnienia egzaminacyjne: w zależności od zainteresowań kandydata antropologią i etnologią, a także stopniem zaawansowania w toku studiów.

 

Terminy

Termin egzaminu:

Ogłoszenie wyników: 20 września 2019 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 23-24 września 2019 r., godz. 10:00-13:00
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26-27 września 2019 r., godz. 10:00-13:00

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje


Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: Katarzyna Śniecińska 22-55-24-540 k.sniecinska@uw.edu.pl

Znajdź nas na mapie:
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej