European Union

Transfers from other universities for first-cycle, second-cycle and long-cycle Master-level studies 2019/2020

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Italian Studies

Details
Code S1-FLIT
Organizational unit Faculty of Modern Languages
Field of studies Italian Studies
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
Duration 3 years
Recruitment committee address italianistyka.wn@uw.edu.pl
WWW address http://italianistyka.uw.edu.pl/
Required documents
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (05.06.2019 00:00 – 01.09.2019 23:59)
  • Dziedzina: nauki humanistyczne
  • Dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo

Program studiów

Studia I stopnia w Katedrze Italianistyki trwają sześć semestrów i pozwalają uzyskać stopień licencjata filologii włoskiej. Na studia przyjmowani są kandydaci zarówno bez znajomości włoskiego (rozpoczynają wówczas naukę języka od podstaw w grupie początkującej), jak i z już opanowanym włoskim (dla nich otwierane są grupy zaawansowane).

Zajęcia prowadzone w ramach programu studiów obejmują:

  • kilkaset godzin praktycznej nauki języka włoskiego w każdym roku nauczania
  • literaturę, historię i kulturę Półwyspu Apenińskiego w różnych epokach
  • przedmioty językoznawcze rozwijające znajomość zasad i kontekstów użycia języka, a także kompetencje i wyczucie językowe
  • warsztaty tłumaczeniowe dotyczące różnych odmian języka.

Dzięki naukowcom, zapraszanym na gościnne wykłady do Katedry Italianistyki, studenci mają również okazję poznawać tematykę badań i metody dydaktyczne wypracowane na uczelniach zagranicznych.

Studia w Katedrze Italianistyki umożliwiają również wyjazdy krajowe (w ramach programu MOST) i zagraniczne (w ramach programu Erasmus+). Liczne umowy podpisane z europejskimi uczelniami pozwalają odbyć część każdego etapu studiów zagranicą. Do dyspozycji studentów są też staże zagraniczne.

Zajęcia dla studentów filologii włoskiej odbywają się od poniedziałku do piątku w zabytkowej kamienicy Tekli Rapackiej z 1852 roku przy ul. Oboźnej 8 (w kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego) oraz w nowoczesnym budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55. Studenci mają do dyspozycji bibliotekę italianistyczną; dostęp do literatury i niezbędnych narzędzi badawczych zapewnia również bliskość Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje na temat programu studiów, zasad studiowania, a także aktualnych wydarzeń w Katedrze Italianistyki można znaleźć na stronie internetowej: http://italianistyka.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwenci filologii włoskiej pracują we włoskich firmach działających na polskim rynku, są zatrudniani w międzynarodowych korporacjach, w których zajmują się rynkiem włoskim, sami zakładają firmy sprowadzające do Polski włoskie produkty. Wielu italianistów podejmuje się nauczania języka włoskiego jako obcego – znaczna część warszawskich szkół językowych prowadzących kursy języka włoskiego to szkoły założone przez naszych absolwentów. Równie częsty wśród absolwentów italianistyki jest wybór zawodu tłumacza i współpraca z biurami tłumaczeń. Filologia włoska umożliwia również pracę w mediach, które niezmiennie cenią znajomość języka i kultury Półwyspu Apenińskiego. Po studiach w Katedrze Italianistyki można również znaleźć zatrudnienie w instytucjach kultury, a także podjąć pracę w polskich i włoskich instytucjach państwowych (ambasadach, konsulatach, instytutach kultury). Absolwenci filologii włoskiej wybierający karierę naukową prowadzą badania dotyczące literatury, języka i kultury Półwyspu Apenińskiego.

 


Zasady kwalifikacji

Przeniesienie z innej uczelni może mieć miejsce od drugiego roku studiów.

Przeniesienie z innej uczelni dotyczy wyłącznie studentów tego samego kierunku.

O przyjęcie na studia stacjonarne w ramach przeniesienia z innej uczelni ma prawo ubiegać się student, który:

  1. ukończył w swojej jednostce przynajmniej I rok studiów ze średnią ocen co najmniej 4,0;
  2. zdał w Katedrze Italianistyki egzamin z Praktycznej Nauki Języka Włoskiego na poziomie po

I roku studiów - dla studentów starających się o przeniesienie na II rok i na poziomie po II roku studiów - dla studentów starających się o przeniesienie na III rok studiów pierwszego stopnia.

Studentowi podejmującemu studia w Katedrze Italianistyki na zasadzie przeniesienia Kierownictwo Katedry wyznacza różnice programowe, z których musi się on wywiązać w podanym terminie.

Przeniesienie na studia stacjonarne może mieć miejsce jedynie ze studiów stacjonarnych prowadzonych na uczelniach publicznych.

 

Terminy

Termin egzaminu:

Ogłoszenie wyników: 24 września 2019 r.

Przyjmowanie dokumentów: 25-26 września 2019 r., godz. 12:00-15:00

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacjeKoordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni:
dr Anna Porczyk 22-55-21-300 anna.porczyk@uw.edu.pl

Znajdź nas na mapie:
Katedra Italianistyki