European Union

Transfers from other universities for first-cycle, second-cycle and long-cycle Master-level studies 2019/2020

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Foreign Language and Cultural Studies

Details
Code S1-FLKU
Organizational unit Faculty of Modern Languages
Field of studies Foreign Language and Cultural Studies
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
Duration 4 years
WWW address http://sfk.uw.edu.pl/
Required documents
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (05.06.2019 00:00 – 28.06.2019 23:59)

Kierunek studiów przyporządkowany jest do dyscyplin: literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, językoznawstwo. Dyscyplina dominująca: literaturoznawstwo.

Na kierunku Studia filologiczno-kulturoznawcze każdy student realizuje trzy spośród sześciu specjalności do wyboru:

  • Specjalność A: filologia angielska (specjalizacja brytyjska lub amerykańska)
  • Specjalność B: filologia romańska, iberystyka (hispanistyka), germanistyka – (jedna do wyboru)
  • Specjalność C: iberystyka (hispanistyka), iberystyka (portugalistyka), italianistyka - (jedna do wyboru)

Studia filologiczno-kulturoznawcze to unikatowy w skali kraju kierunek umożliwiający jednoczesne studiowanie 3 wybranych filologii w ramach oferty Wydziału Neofilologii UW.

Zajęcia odbywają się w jednostkach Wydziału Neofilologii: ul. Hoża 69 (anglistyka), ul. Dobra 55 (romanistyka, germanistyka) i ul. Oboźna 8 (iberystyka, italianistyka).

Studia trwają 4 lata (8 semestrów). Celem programu jest zapewnienie wszechstronnego wykształcenia filologicznego w ramach kultury, literatury i języka trzech wybranych obszarów językowych – wielkim walorem kierunku jest bardzo duże zindywidualizowanie oferty programowej i dopasowanie jej do potrzeb konkretnych studentów.

Znaczną część programu studiów stanowią zajęcia autorskie do wyboru (kursy) prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych wybranych jednostek Wydziału Neofilologii na podstawie swoich aktualnych badań naukowych. Studenci doskonalą również znajomość dwóch języków obcych (wymagany jest wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z obu z nich), a trzeci wybrany język poznają od podstaw.

Istnieje opcjonalna możliwość uzyskania uprawnień nauczycielskich do nauczania języków A i B.

Studenci SFK mają możliwość korzystania z oferty stypendiów zagranicznych (ERAZMUS) we jednostkach, gdzie realizują swoje wszystkie specjalności.

Więcej informacji o Studiach filologiczno-kulturoznawczych można znaleźć na stronie: sfk.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów filologiczno-kulturoznawczych zna biegle trzy języki obce – języki A i B na poziomie C1, język C na poziomie B2. Posiada dobrą znajomość literatury i kultury obszarów językowych wybranych specjalności; potrafi rozpoznać i analizować zjawiska kultury, rozumie zasady ich funkcjonowania. Poprzez wysokie zindywidualizowanie procesu nauczania studia wspierają postawy samodzielności i decyzyjności, choć absolwenci SFK potrafią też pracować w zespole. Absolwenci studiów pierwszego stopnia przygotowani są do dalszego kształcenia na studiach magisterskich i prowadzenia badań. Znajdują również zatrudnienie jako tłumacze, edytorzy tekstów, redaktorzy – a także pracują w instytucjach, gdzie atutem jest nie tylko znajomość kilku języków obcych, ale wysokie kompetencje międzykulturowe i umiejętność współpracy z ludźmi pochodzącymi z różnych kultur.


Zasady kwalifikacji

Przyjęcie od II roku studiów z uwzględnieniem następujących kryteriów: średnia ocen ze studiów, liczba przedmiotów do uzupełnienia wynikająca z różnic programowych.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 1 lipca 2019 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 2-3 lipca 2019 r., godz. 10:00-13:00
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 4-5 lipca 2019 r., godz. 10:00-13:00

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Kontakt: sfk-rekrutacja@uw.edu.pl 22-555-314-23

Znajdź nas na mapie:
Instytut Anglistyki