European Union

Transfers from other universities for first-cycle, second-cycle and long-cycle Master-level studies 2019/2020

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Modern Greek Philology

Details
Code S1-FLNG
Organizational unit Faculty of "Artes Liberales"
Field of studies Modern Greek Philology
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
Duration 3 years
Recruitment committee address rekrutacja_al@al.uw.edu.pl
WWW address http://al.uw.edu.pl/
Required documents
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase for this programme in this registration.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (05.06.2019 00:00 – 05.07.2019 23:59)

Active phases in other registrations:
  • Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2020/2021
    Phase 2 (11.09.2020 00:00 – 01.10.2020 23:59)

 

  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • Dyscypliny literaturoznawstwo (dyscyplina wiodąca), językoznawstwo, nauki o kulturze i religii, historia

 Cechy i cele programu:

Dzięki intensywnemu kursowi języka prowadzonemu przez greckich lektorów studenci kierunku osiągają rzetelną znajomość współczesnego języka nowogreckiego (kini dimotiki) w mowie i piśmie (poziom B2/C1). Poznają fazy rozwoju najstarszego żywego języka Europy z podkreśleniem cech świadczących zarówno o zróżnicowaniu, jak i ciągłości jego historii. Zdobywają podstawową wiedzę o dziejach, literaturze i kulturze Grecji (oraz opcjonalnie: Cypru) od epoki starożytnej po współczesną. Zyskują świadomość roli dziedzictwa starożytnej Grecji w literaturze i kulturze nowożytnej i współczesnej Europy oraz jej recepcji w kulturze polskiej.

Zajęcia odbywają się w okolicy Kampusu Centralnego UW w Pałacu Zamojskich Nowy Świat 69 oraz Krakowskie Przedmieście 1, a także w budynku Kolegium „Artes Liberales” w Białej Willi ul. Dobra 72 w sąsiedztwie Biblioteki Uniwersyteckiej.

Więcej informacji: w tym program studiów oraz aktualne plany zajęć znajdują się na stronie internetowej Wydziału „Artes Liberales” http://al.uw.edu.pl/psh/

Sylwetka absolwenta:

Studenci zostają wprowadzeni do pracy translatorskiej i badawczej pod kierunkiem wykładowcy. Absolwenci są gotowi do kontynuowania studiów w zakresie filologicznym, a w szczególności literaturoznawczym.

Absolwenci filologii nowogreckiej znajdują pracę w różnych sektorach rynku: w dyplomacji, bankowości, turystyce i handlu, w sytuacji rozwiniętych kontaktów turystyczno-handlowych między Grecją a Polską. Są ponadto przygotowani do podjęcia studiów uzupełniających na kierunkach należących do obszaru humanistyki i nauk społecznych. W szczególności mają szansę rozszerzenia i pogłębienia wiedzy oraz doskonalenia kompetencji językowych na studiach uzupełniających na kierunku kulturoznawstwo — cywilizacja śródziemnomorska na Wydziale "Artes Liberales", gdzie prowadzony jest tzw. moduł nowogrecki (seminarium, konwersatoria w języku nowogreckim).

 

 

 

 

 

 


Zasady kwalifikacji

Warunkiem wstępnym ubiegania się o przeniesienie jest średnia z dotychczasowego toku studiów minimum 4,0 oraz znajomość języka nowogreckiego na odpowiednim dla danego roku poziomie (kandydat może złożyć egzamin z języka nowogreckiego przed komisją Pracowni Studiów Helleńskich WAL). W przypadku osób z identyczną średnią pod uwagę brana będzie liczba zdanych egzaminów. Dziekan ustala obowiązki wynikające z różnic programowych.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 20 września 2019 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 23-24 września 2019 r., godz. 10:00-15:00
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 25-26 września 2019 r., godz. 10:00-15:00
  • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 27, 30 września 2019 r., godz. 10:00-15:00

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: dr Violetta Rączewska 22-55-25-910 wew. 145 rekrutacja_al@al.uw.edu.pl

Znajdź nas na mapie:
Wydział Artes Liberales