European Union

Transfers from other universities for first-cycle, second-cycle and long-cycle Master-level studies 2019/2020

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Geophysics in geology

Details
Code S1-GG
Organizational unit Faculty of Physics
Field of studies Geophysics in geology
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 4
Duration 3 years
Required documents
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (05.06.2019 00:00 – 05.07.2019 23:59)

Zasady kwalifikacji

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie:

  • średniej ważonej ocen z przedmiotów uzyskanych na studiach; wagą jest liczba godzin przedmiotu podzielona przez liczbę godzin uwzględnianych przedmiotów; oceny są unormowane do 100;
  • rozmowy z Dziekanem Wydziału Fizyki UW (uzasadnienie zmiany uczelni bądź kierunku studiów).

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 19 lipca 2019 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 22-24 lipca 2019 r., godz. 10:00-13:00
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 25-26 lipca 2019 r., godz. 10:00-13:00
  • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 29-30 lipca 2019 r., godz. 10:00-13:00

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje


Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: dr hab. Krzysztof Turzyński 22-55-32-507 rekrutacja@fuw.edu.pl

Znajdź nas na mapie:
Wydział Fizyki