European Union

Transfers from other universities for first-cycle, second-cycle and long-cycle Master-level studies 2019/2020

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Social Work

Details
Code S1-PSO
Organizational unit Faculty of Applied Social Sciences and Resocialization
Field of studies Social Work
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
Duration 3 years
Recruitment committee address rekrutacja.wsnsir@uw.edu.pl
WWW address http://www.ipsir.uw.edu.pl/
Required documents
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase for this programme in this registration.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (05.06.2019 00:00 – 05.07.2019 23:59)

Active phases in other registrations:
  • Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2020/2021
    Phase 2 (05.09.2020 00:00 – 01.10.2020 23:59)

 

 

 

Kierunek studiów I stopnia PRACA SOCJALNA w IPSiR UW to interesująca oferta dla osób, które swoją przyszłość wiążą z pomaganiem ludziom. Kształcimy szeroko rozumianych „profesjonalistów od pomagania”, czyli uczymy, jak skutecznie i odpowiedzialnie pomagać. Wykładowcy to specjaliści z zakresu pracy socjalnej, pedagodzy, psychologowie, prawnicy, socjolodzy.

 

Program studiów obejmujący zajęcia teoretyczne oraz praktyczne wraz z praktykami zawodowymi przygotowuje studentów do pracy z osobami, rodzinami, grupami i społecznościami. Przekazujemy interdyscyplinarną wiedzę, ale również rozwijamy umiejętności niezbędne do nawiązywania profesjonalnych relacji pomocowych.

 

Absolwenci kierunku Praca socjalna uzyskują uprawnienia zawodowe – mają prawo do wykonywania zawodu ‘pracownika socjalnego’ w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Znajdują zatrudnienie w rozmaitych instytucjach państwowych, samorządowych i organizacjach pozarządowych – wszędzie, gdzie treścią pracy jest kontakt z drugim człowiekiem.

 

Więcej informacji na stronie www.ipsir.uw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zasady kwalifikacji

Prawo do ubiegania się o przyjęcie w trybie przeniesienia mają studenci studiów stacjonarnych po zaliczeniu I roku w macierzystej uczelni, którzy uzyskali 60 pkt. ECTS. Procedura przyjęcia na studia w trybie przeniesienia obejmuje konkurs średniej ocen z toku studiów w macierzystej uczelni powyżej 4,00. Student przyjęty w drodze przeniesienia ma obowiązek zaliczenia różnic programowych.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 19 lipca 2019 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 22-24 lipca 2019 r., godz. 11:00-14:00
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 25-26 lipca 2019 r., godz. 11:00-14:00
  • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 29-30 lipca 2019 r., godz. 11:00-14:00

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: dr Anna Krajewska 22-55-20-233 anna.krajewska@uw.edu.pl

Znajdź nas na mapie:
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji